Jak firmy wykorzystują AI do zwiększenia wydajności?

Pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację technologiczną w przedsiębiorstwach, stając się katalizatorem dla innowacji i wprowadzenia nowych rozwiązań. Z najnowszego badania EY-Parthenon – CEO Outlook Pulse wynika, że sztuczna inteligencja jest obecnie kluczowym elementem strategii rozwoju firm, z potencjałem znaczącego wpływu na efektywność operacyjną.

Kuba Kowalczyk - Dziennikarz Brandsit
2 min

Pandemia COVID-19 stała się katalizatorem dla transformacji technologicznej w firmach na całym świecie, pobudzając innowacyjność i pomagając w uniknięciu większych strat finansowych. Jak wynika z najnowszego badania EY-Parthenon – CEO Outlook Pulse, sztuczna inteligencja (AI) jawi się jako kluczowy element przyszłych cyfrowych przeobrażeń, z którym wiąże się wiele nadziei, ale również wyzwań.

Badanie, które przeprowadzono wśród 1200 dyrektorów generalnych z 21 krajów, pokazuje, że 76% z nich widzi w AI przede wszystkim narzędzie do zwiększania wydajności pracy. Jednakże, mimo optymizmu co do możliwości optymalizacyjnych, większość nie spodziewa się, że AI znacząco wpłynie na wzrost przychodów – tylko 11% respondentów podziela tę opinię.

Znacznie bardziej optymistyczni są przedstawiciele firm private equity, z których niemal 20% uważa, że sztuczna inteligencja może również wspierać wzrost przychodów. Obecnie wiele organizacji stosuje AI głównie do automatyzacji procesów i opracowywania narzędzi samoobsługowych, takich jak chatboty, lecz jej potencjał wykracza daleko poza te zastosowania.

W kontekście regulacji, niedawno przyjęty w Unii Europejskiej AI Act ma zapewnić ramy prawne umożliwiające bezpieczniejsze inwestycje w sztuczną inteligencję, adresując jednocześnie kwestie ochrony danych i praw własności intelektualnej. Arkadiusz Gęsicki, Partner w EY-Parthenon, podkreśla, że odpowiednie ramy regulacyjne są kluczowe dla odważniejszych inwestycji w technologie.

Respondenci z Polski, w porównaniu z globalnymi liderami, okazują się bardziej zachowawczy – tylko 27% stawia AI na pierwszym miejscu swoich priorytetów na najbliższe 12 miesięcy. Polskie firmy skupiają się głównie na rekonfiguracji łańcuchów dostaw i inwestycjach w nowe produkty oraz usługi.

Mimo pewnych obaw, jak na przykład ryzyko wykorzystania AI do tworzenia deepfakes, technologia ta oferuje przedsiębiorstwom niespotykane dotąd możliwości. Włodzimierz Gołębiowski, Dyrektor EY-Parthenon, wierzy, że firmy, które zdecydują się na rozwijanie AI, zyskają znaczącą przewagę rynkową, pod warunkiem równoczesnego rozwijania kompetencji cyfrowych w swoich zespołach.

Badanie CEO Outlook Pulse, przeprowadzone przez FT Longitude, pokazuje złożoność obecnego krajobrazu biznesowego, gdzie sztuczna inteligencja staje się zarówno wyzwaniem, jak i potężnym narzędziem dla przyszłości każdej innowacyjnej firmy.