Jak giganci technologiczni definiują przyszłość sztucznej inteligencji

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit
3 min

Światowy apetyt na generatywną sztuczną inteligencję (GenAI) osiąga bezprecedensowy poziom. W związku z tym technologiczni giganci, tacy jak Microsoft, Google, Meta i Amazon, nie tylko przeznaczają znaczne zasoby na opracowywanie nowych modeli GenAI, ale także aktywnie dążą do ulepszeń w ofercie produktów, podstawowej infrastrukturze oraz strategicznej współpracy w celu wzmocnienia ich pozycji w całym spektrum technologii GenAI.

„Na przykład Google zainwestował w Anthropic, uruchomił chatbota Bard i wprowadził nowe modele, takie jak Universal Policy (UniPi) i Pathway Language Model 2 (PaLM 2). W swoim niedawnym I/O firma zaprezentowała ponad 20 produktów opartych na PaLM 2, sygnalizując swój zamiar wykorzystania potencjału GenAI w różnych zastosowaniach”.

Kiran Raj, kierownik działu Disruptive Tech w GlobalData

„Po znacznych inwestycjach w OpenAI i uruchomieniu wersji Bing i Edge opartych na GenAI, Microsoft wprowadził Kosmos-1, duży model językowy. Firma dodatkowo rozszerzyła swoje portfolio GenAI o narzędzia Microsoft 365 Copilot i Security Copilot, demonstrując zaangażowanie w praktyczne rozwiązania AI. Niedawno firma nawiązała współpracę ze specjalistą ERP SAP w zakresie rozwiązań rekrutacyjnych opartych na genAI, podkreślając potencjał tej technologii w pozyskiwaniu talentów”.

Saurabh Daga, Associate Project Manager of Disruptive Tech w GlobalData

Najnowszy raport GlobalData Innovation Radar, „ Generative AI powerplay: what’s in the Big Tech AI playbook ”, oferuje kompleksowy wgląd w to, jak wielka technologia kształtuje krajobraz GenAI poprzez doskonalenie swoich biegłości w całym stosie technologicznym.

Wielu gigantów technologicznych udostępnia publicznie swoje narzędzia i modele AI, często jako oprogramowanie typu open source. Oczekuje się, że trend ten będzie się utrzymywał, ponieważ może napędzać innowacje, zwiększać pulę talentów i pomagać w zapewnieniu powszechnych korzyści ze sztucznej inteligencji. GenAI ma szeroki zakres zastosowań, od tworzenia treści, przez przewidywanie i symulację w badaniach naukowych, po spersonalizowane rekomendacje w handlu elektronicznym i rozrywce. Giganci technologiczni prawdopodobnie będą nadal rozszerzać zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach.

„Biorąc pod uwagę złożoność i interdyscyplinarny charakter badań nad sztuczną inteligencją, giganci technologiczni prawdopodobnie będą tworzyć więcej partnerstw z instytucjami akademickimi, organizacjami badawczymi i innymi firmami.
Jednak w miarę jak technologie sztucznej inteligencji stają się coraz potężniejsze i bardziej rozpowszechnione, narastają obawy co do implikacji etycznych i społecznych. Firmy prawdopodobnie zainwestują więcej w opracowanie wytycznych, narzędzi i procedur, aby zapewnić odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji. Obejmuje to przejrzystość w podejmowaniu decyzji przez sztuczną inteligencję, łagodzenie uprzedzeń, ochronę prywatności i nie tylko”.

Saurabh Daga, Associate Project Manager of Disruptive Tech w GlobalData
SOURCES:GlobalData
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *