Jak odpowiedzialnie przetwarzać dane?

Jak wynika z badań przeprowadzonych niedawno na zlecenie Mastercard, 9 na 10 osób uważa ochronę danych za bardzo ważną, lecz tylko 1/4 twierdzi, że firmy bardzo dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych. W związku z tym Mastercard poinformował o inicjatywie Data Responsibility Imperative, mającej na celu poprawę sytuacji. Firma zaprasza inne podmioty do wspólnego wypracowywania podstawowych zasad etycznego gromadzenia i przetwarzania danych klientów.

Mastercard zaproponował sześć zasad odpowiedzialnego przetwarzania danych. Mają one pomóc firmom w realizacji zrównoważonych programów mających na celu sprostanie wyzwaniom gospodarki cyfrowej, tak aby przynosiła ona korzyści wszystkim jej uczestnikom.

Sześć zasad odpowiedzialnego przetwarzania danych
Bezpieczeństwo i ochronaFirmy muszą stosować najwyższej klasy procedury z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych.
Przejrzystość i kontrolaFirmy powinny jasno i prosto informować, w jaki sposób gromadzą, wykorzystują i udostępniają dane osób fizycznych, oraz umożliwiać im kontrolę nad wykorzystywaniem ich danych.
OdpowiedzialnośćWe wszystkich swoich praktykach związanych z przetwarzaniem danych firmy powinny stawiać interes klientów na pierwszym miejscu.
BezstronnośćFirmy muszą używać danych w sposób przemyślany, tak aby ograniczyć do minimum skutki uprzedzeń, nieprawidłowości i niedokładności.
InnowacyjnośćFirmy powinny ciągle wprowadzać innowacje, aby wykorzystywać dane w sposób przynoszący korzyści ich klientom.
Wpływ na społeczeństwoFirmy powinny wykorzystywać dane do identyfikacji nowych potrzeb i możliwości, aby móc wprowadzać pozytywne zmiany społeczne.

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety, przedsiębiorstwa przestrzegające tych zasad mogą zyskać zaufanie ponad 90% badanych. Ponad połowa klientów deklaruje, że chętniej skorzystałaby z usług firmy stosującej przejrzyste zasady przetwarzania danych. Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że w XXI wieku odpowiedzialne przetwarzanie danych wchodzi w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu.

Mastercard przestrzega powyższych zasad dbając, aby dane osobowe zawsze były wykorzystywane w sposób etyczny, zgodny z przepisami i korzystny dla klientów. Obecnie firma stosuje następujące rozwiązania:

  • Ochrona danych za pomocą wielu warstw zabezpieczeń, w tym technologii tokenizacji i szyfrowania;
  • Przestrzeganie przepisów RODO oraz udostępnianie portalu My Data, dzięki któremu klienci na całym świecie mogą sprawdzić, jakie ich dane osobowe przetwarza Mastercard, a także nimi zarządzać;
  • Opracowanie wiodącego rozwiązania anonimizacji Trūata;
  • Zasady odpowiedzialnego przetwarzania danych w proces rozwoju produktów;
  • Solidne mechanizmy przesyłania danych, w tym wiążące reguły korporacyjne dotyczące przesyłania danych osobowych;
  • Kontrola wykorzystania danych, w tym możliwość wycofania przez posiadacza kart zgody na przetwarzanie zgody do celów związanych z marketingiem, analizą danych i analizą korzystania z internetu;
  • Program „Dobroczynne dane” realizowany przez ośrodek Center for Inclusive Growth, pomagający podmiotom z sektora pozarządowego w wykorzystaniu danych do celów społecznych.

Dzięki współpracy sektor biznesowy może wypracować zrównoważony model zarządzania danymi przynoszący korzyści społeczne. Odpowiedzialne wykorzystanie danych może nam pozwolić lepiej poznać społeczne wzorce zachowań i lepiej rozwiązywać ważne problemy naszego świata – mówi Stefaan Verhulst, współzałożyciel instytutu GovLabs na Uniwersytecie Nowojorskim i szef Data Collaboratives Initiative.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.