Ad image

Jak osiągnąć sukces na polskim rynku? 3 filary według Salesforce

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit

Salesforce niedawno opublikował swój najnowszy raport “State of the Connected Customer”. Badanie objęło 14 300 konsumentów i nabywców biznesowych z 25 krajów, w tym 650 respondentów z Polski. Raport rzuca światło na to, jak sztuczna inteligencja (AI), transformacja cyfrowa i trendy makroekonomiczne wpływają na oczekiwania i zachowania klientów. Ale co to oznacza dla Polski?

Zmieniające się oczekiwania klientów w Polsce

Według raportu, 62% polskich klientów oczekuje od firm zrozumienia ich zmieniających się potrzeb, a 74% oczekuje szybszej obsługi w miarę postępu technologicznego. To pokazuje, że firmy muszą być bardziej elastyczne i reagować na dynamiczne zmiany w oczekiwaniach klientów. Nie jest to już luksus, ale konieczność.

Doświadczenie vs cena

Raport podkreśla, że doświadczenie zakupowe jest równie ważne jak cena produktu. W Polsce, 79% konsumentów uważa, że doświadczenie zapewniane przez firmę jest tak samo ważne jak jej produkty i usługi. To otwiera drzwi dla marek, które mogą nie konkurować cenowo, ale oferują wyjątkowe doświadczenia klientom.

Zaufanie staje się kluczowym elementem w miarę rozwoju AI. W Polsce, 43% klientów jest zaniepokojonych nieetycznym wykorzystaniem AI przez firmy, a 56% uważa, że większy wgląd w wykorzystanie AI pogłębiłby ich zaufanie. To podkreśla potrzebę przejrzystości i etyki w wykorzystaniu AI w biznesie.

Pokoleniowe różnice w odniesieniu do AI

Milenialsi i pokolenie Z są bardziej otwarci na wykorzystanie AI, co sugeruje, że firmy muszą dostosować swoje strategie komunikacji do różnych grup demograficznych.

Polskie firmy, podobnie jak ich globalne odpowiedniki, muszą zrozumieć, że w erze cyfrowej zaufanie i doświadczenie klienta są równie ważne jak cena produktu. Wprowadzenie etycznych i przejrzystych praktyk w zakresie AI może być kluczowe dla zbudowania tego zaufania i spełnienia oczekiwań klientów w nadchodzących latach.

Ten artykuł opiera się na danych i spostrzeżeniach z raportu “State of the Connected Customer” opublikowanego przez Salesforce.