Jak powinny wyglądać unijne regulacje AI? Branża cyfrowa zabiera głos

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
3 min

Organizacja skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji swoje stanowisko w związku z trwającymi w UE pracami nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act). Będzie to pierwsze w skali świata prawo regulujące w sposób kompleksowy kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Obecnie trwają trójstronne negocjacje dot. brzmienia przepisów pomiędzy instytucjami UE.

Unijne regulacje AI – Słuszne cele, niepewne środki

W opinii Związku Cyfrowa Polska, projekt ma słuszne cele. Jednak rodzi ryzyko ograniczenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarek państw Unii Europejskiej. Dlatego przedstawiciele polskiej branży cyfrowej przedstawili swoje rekomendacje zmian w projektowanych przepisach.

W stanowisku skierowanym do Ministerstwa Cyfryzacji Związek Cyfrowa Polska ocenił, że należy przede wszystkim zagwarantować, że prawo będzie oparte o analizę ryzyka, a także że rozporządzenie nie będzie nakładać ogólnych, szeroko zakrojonych zakazów wobec stosowania sztucznej inteligencji. Branża obawia się tego, że projektowany akt będzie stał w sprzeczności z innymi unijnymi przepisami, lub będzie regulował te same zagadnienia, co doprowadzi do niepewności prawnej.

Cyfrowa Polska sugeruje, by ograniczenia nakładane były na konkretne aplikacje i zastosowania sztucznej inteligencji zamiast wprowadzania ogólnych zakazów o szerokim zakresie. „Inaczej może to znacznie ograniczyć naszą zdolność do wykorzystania SI. Na przykład ogólny zakaz nałożony na identyfikację biometryczną z udziałem SI utrudniałaby np. identyfikowanie szkodliwych treści online lub wdrażanie funkcji poprawiających dostępność usług cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami niepełnosprawnych. Wątpliwe jest również nałożenie ogólnego zakazu na narzędzia wizualnego rozpoznawania emocji i samopoczucia. Wykluczyłoby to np. wdrożenie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego” twierdzą eksperci w stanowisku.

- Advertisement -

Branża cyfrowa: Jak nie przegapić szansy?

Jak podkreśla Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski, Europa, w tym Polska, musi już dziś myśleć o odpowiednim wykorzystaniu potencjału sztucznej inteligencji. Jego zdaniem nowa technologia pomoże w rozwiązaniu niektórych z największych problemów dzisiejszego społeczeństwa, m.in. związanych ze zmianami klimatycznymi i bezpieczeństwem energetycznym.

Dlatego pierwszy na świecie kompleksowy akt prawny regulujący kwestie sztucznej inteligencji, przygotowywany przez instytucje UE, będzie miał ogromne znaczenieprzyznaje Michał Kanownik. Opowiadamy się za przepisami neutralnymi technologicznie. Pozwolą one regulować sposoby wykorzystania technologii, a nie tę technologię samą w sobie. Zapewnienie obywatelom i przemysłowi UE możliwości czerpania korzyści społeczno-gospodarczych ze sztucznej inteligencji może przynieść wiele korzyści i jednocześnie chronić naszych obywateli, Takie ramy są niezbędne, aby zapewnić Europie pozycję lidera w badaniach i rozwoju sztucznej inteligencji oraz możliwość wykorzystania potencjału tej rewolucyjnej technologiidodaje Michał Kanownik.

Udostępnij
- REKLAMA -