Ad image

Jak wprowadzać regulacje chroniące prywatność danych

Eksperci 6 min

Innowacje i regulacje to dwa ważne czynniki, które mają znaczący wpływ na rozwój każdej branży, w tym bezpieczeństwa informacji. Pytanie o to, czy regulacje hamują, czy inspirują innowacje?  Aby rozstrzygnąć ten dylemat (i uczcić początek nowego sezonu F1), użyjmy przykładów sportów motorowych Formuły 1 i jej nowych przepisów jako analogii do zrozumienia relacji pomiędzy innowacjami i regulacjami w bezpieczeństwie informacji- analizuje Neil Tracker z firmy Netskope.

Rola regulacji

Formuła 1 to sport, który znany jest z innowacji technologicznych. Każdego roku zespoły inwestują miliony dolarów w rozwój nowych technologii i strategii, które mogą dać im przewagę nad konkurencją. W sportach motorowych może to wynosić zaledwie setne części sekundy podczas jednego okrążenia.  Jednak w ostatnich latach organ zarządzający tym sportem (FIA) wprowadził szereg nowych regulacji mających na celu poprawę bezpieczeństwa, ograniczenie wpływu na środowisko naturalne oraz redukcję kosztów, aby zapewnić bardziej otwarte i równe warunki rywalizacji. Przepisy te spotkały się z mieszanymi reakcjami zespołów i kibiców. Jedni twierdzą, że hamują one innowacyjność, a inni uważają je za krok konieczny do zapewnienia długowieczności tego sportu.

W świecie bezpieczeństwa informacji regulacje odgrywają podobną rolę – i spotykają się z podobnym sprzeciwem. Rządy i organy regulacyjne na całym świecie wciąż wprowadzają i aktualizują szereg środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa i ochronę prywatności obywateli. Środki te obejmują przepisy dotyczące ochrony danych, standardy branżowe oraz dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego. Jednak, podobnie jak w przypadku Formuły 1, trwają debaty na temat tego, czy środki te pomagają czy przeszkadzają w rozwoju innowacji w branży.

Bariera wejścia na rynek

Jednym z zarzutów wobec regulacji w zakresie bezpieczeństwa informacji jest to, że tworzą one barierę wejścia na rynek dla mniejszych firm lub firm rozpoczynających działalność, które mogą nie posiadać zasobów pozwalających na wypełnienie złożonych ram regulacyjnych. Może to ograniczać konkurencję i utrudniać nowym, innowacyjnym pomysłom zdobycie popularności. Dodatkowo przepisy mogą zmieniać się powoli, co oznacza, że mogą nie nadążać za tempem innowacji technologicznych (wystarczy spojrzeć na dotychczasowe tempo innowacji w zakresie sztucznej inteligencji w 2023 roku, a następnie zastanowić się, jak niewiele jest obecnie na świecie rozwiązań, które skutecznie je regulują).

Używając analogii do Formuły 1, łatwo zauważyć, jak przepisy mogą być postrzegane jako bariera do wprowadzania innowacji. Jeśli zespoły są ograniczone przez przepisy, mogą być mniej skłonne do podejmowania ryzyka i inwestowania w nowe technologie. Może to spowodować, że sport będzie mniej ekscytujący, mniej innowacyjny i mniej przełomowy.  Niektórzy narzekają nawet, że nowe przepisy sportowe są sprzeczne z całym sensem zawodów – dlaczego miałbyś stosować zasady, które skutecznie spowalniają samochody w serii sportów motorowych, które ludzie oglądają właśnie dlatego, że są uważane za najszybsze i najlepsze? Z drugiej strony, pokonywanie takich wyzwań i ograniczeń jest sednem tego, co inspiruje innowacje.

Dobra równowaga

Jakie jest więc właściwe podejście, jeśli chodzi o regulacje i innowacje w zakresie bezpieczeństwa informacji? Diabeł prawdopodobnie tkwi w szczegółach.  Regulacje są generalnie metodą na ochronę wartości, które wyznają dane społeczeństwa czy kraje. Kluczem jest znalezienie równowagi, która zachęca do mądrego myślenia i wprowadzania ulepszeń, a jednocześnie – w przypadku bezpieczeństwa informacji – chroni konsumentów i zapewnia, że branża jako całość zmierza w pozytywnym kierunku. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji zapewniają podstawowy standard i jasny zestaw wytycznych, których mogą przestrzegać wszystkie firmy, co może pomóc im w opracowaniu bezpiecznych i dbających o prywatność użytkowników produktów i usług. Zamiast ograniczać innowacje, taka siatka bezpieczeństwa w rzeczywistości buduje zaufanie konsumentów i zachęca do szerszego przyjęcia nowych technologii.

Nowe przepisy w Formule 1 są dobrym przykładem tego, jak można osiągnąć tę równowagę. Nowy sezon F1 rozpoczął się od typowego, wysokobudżetowego, wielkiego eventu w Bahrajnie. W ostatnich latach nowe regulacje przyniosły widzom ekscytujące nowości, takie jak wprowadzenie hybrydowych jednostek napędowych, stosowanie uproszczonych pakietów aerodynamicznych, limity wydatków, nowe formaty weekendowych wyścigów i ograniczenia dotyczące testów.  Wszystko to ma na celu zapewnienie konkurencyjności i rozrywki dla fanów. Niektóre zespoły świetnie sobie radzą z nowymi przepisami i osiągają lepsze wyniki niż kiedykolwiek wcześniej. W dziedzinie bezpieczeństwa informacji przepisy działają w ten sam sposób, inspirując wielu i denerwując innych.  Stanowią one ramy dla innowacji, a jednocześnie chronią prywatność i bezpieczeństwo obywateli. Na przykład regulacje, które wymagają od firm wdrożenia silnych środków ochrony danych, mogą inspirować innowacje w rozwoju nowych technologii wykorzystujących inspekcję danych, szyfrowanie, analizę i uczenie maszynowe. 

Przykład sportów motorowych Formuły 1 pokazuje, że możliwe jest znalezienie równowagi między nowymi regulacjami i innowacjami. Przepisy mogą stanowić ramy dla innowacji, chroniąc rzeczy, które cenimy (czy to bezpieczeństwo kierowców, czy prywatność danych), nie ograniczając możliwości kreatywnego myślenia w sposobie rozwiązywania problemów. Ponieważ wciąż stajemy w obliczu nowych i rozwijających się zagrożeń cybernetycznych, ważne jest, aby zapewnić zachęcanie do innowacji, a jednocześnie utrzymać bezpieczeństwo i ochronę konsumentów na pierwszym miejscu.