Jak XDR zwiększa odporność cybernetyczną w dobie braku specjalistów cybersec?

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 3 min
3 min

W ostatnich latach, ze względu na rosnące zagrożenia cybernetyczne, firmy z różnych branż muszą zwiększyć świadomość i zabezpieczenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Przenoszenie danych do chmury, zdalna praca oraz rosnąca liczba zagrożeń sprawiają, że firmy muszą opracować nowe strategie ochrony. Tymczasem brakuje wykwalifikowanej siły roboczej, która mogłaby sprostać tym wyzwaniom.

Jednym z rozwiązań problemu niedoboru specjalistów oraz rosnącej liczby zagrożeń jest technologia rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR). XDR to nowatorskie narzędzie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które pozwala na scentralizowane i zautomatyzowane zarządzanie operacjami związanymi z bezpieczeństwem. Dzięki temu, zespoły do spraw cyberbezpieczeństwa mogą skupić się na strategicznych zadaniach.

XDR ma na celu zwiększyć widoczność i zasięg, a także automatyzować reagowanie na zagrożenia. Zapewnia to spójne egzekwowanie zasad bezpieczeństwa w całej organizacji. Technologia XDR obejmuje całe środowisko organizacji, począwszy od urządzeń fizycznych, przez platformy wirtualne i chmurowe, aż po systemy tożsamości i uwierzytelniania.

Korzyści płynące z wdrożenia technologii XDR obejmują:

  • Centralizację i automatyzację operacji związanych z bezpieczeństwem
  • Zmniejszenie konieczności ręcznej interwencji
  • Poprawę widoczności i wykrywania zagrożeń
  • Automatyzację reagowania i łagodzenia

XDR tworzy czytelne raporty i graficzne ilustracje incydentów, co ułatwia analitykom bezpieczeństwa szybkie zidentyfikowanie zagrożeń oraz zrozumienie całego zakresu incydentu. Wszystko to dostępne jest w jednym miejscu, co pozwala na oszczędność czasu i ograniczenie liczby fałszywych alarmów.

W dobie niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, technologia XDR może okazać się kluczowym rozwiązaniem, które pozwoli firmom na ochronę swojej infrastruktury sieciowej i skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom cybernetycznym.

„XDR, mający kluczowe znaczenie dla wypełnienia niedoboru siły roboczej zespołów do spraw cyberbezpieczeństwa, tworzy również czytelne dla człowieka raporty i graficzne ilustracje incydentów, umożliwiając w ten sposób analitykom bezpieczeństwa identyfikację zagrożenia i zrozumienie całego zakresu incydentu. Eksperci mogą szybko zobaczyć, które zasoby zostały dotknięte, jakie metody ataku zostały użyte, główną przyczynę, najważniejsze informacje o incydencie i zalecane działania. Zapewnienie tego wszystkiego w jednym scentralizowanym miejscu, w jednym widoku, w łatwym do zrozumienia raporcie oszczędza czas, zmniejszając liczbę fałszywych alarmów i sprawiając, że członkowie zespołu bezpieczeństwa nie muszą marnować czasu podczas badania incydentu”

Mariusz Politowicz z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz