- Reklama -

Jakie zastosowania może mieć AR w medycynie?

Zobacz

- Reklama -

Nowoczesne metody obrazowania to technologie o szczególnie ważnym znaczeniu dla leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia oraz nowotworowymi. Wspierają na co dzień zaawansowane działania kliniczne, ułatwiają stawianie tafnych diagnoz i znacznie skracają czas potrzebny do wykonania danej procedury. Coraz częściej przypominają też świat przedstawiony w filmach fantastyczno-naukowych.

MedApp

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o oraz MedApp S.A. rozpoczynają kolejny etap wspólnych prac nad rozwojem rzeczywistości rozszerzonej oraz wprowadzeniem metod sztucznej inteligencji do zastosowań w medycynie. Przedmiotem podpisanej umowy jest współpraca w celu opracowania standardów i procedur w zakresie obrazowania medycznego metodą rzeczywistości rozszerzonej (ang. augmented reality, AR),  a  tym samym pogłębiania wiedzy o możliwościach klinicznego zastosowania badań AR – w szczególności jako wsparcia dla specjalistycznych procedur medycznych przeprowadzanych w otwockiej placówce.

Badania nad AR w zakresie poznania możliwości techniki i technologii ich wdrożenia do celów medycznych prowadzone będą w szczególności z zastosowaniem gogli holograficznych (Microsoft HoloLens), w celu zastosowania już wytworzonych oraz opracowywania nowych procedur diagnostyczno-leczniczych z zastosowaniem AR w dziedzinie kardiologii i onkologii. Specjalności te, obok chirurgii i urologii, stanowią główny obszar specjalistycznej działalności leczniczej Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.

Diagnostyka obrazowa jest ważnym atutem Europejskiego Centrum Zdrowia. Szpital im. Fryderyka Chopina jako pierwszy w Polsce już od wielu lat umożliwia pacjentom dostęp do najnowocześniejszej aparatury i najbardziej zaawansowanych badań  przy zastosowaniu 3-teslowego, dwunadajnikowego, 32-kanałowego rezonansu magnetycznego. Zakład Diagnostyki Obrazowej dysponuje także wielowarstwowym tomografem komputerowym z opcją interwencyjną, cyfrową mammografią 3D z tomosyntezą obrazu oraz cyfrowym systemem biopsji stereotaktycznej.

Kolejnym krokiem było zatem wyświetlanie w pełni trójwymiarowe – za pomocą technologii holograficznej w rzeczywistości rozszerzonej wspieranej przez algorytmy sztucznej inteligencji. W tym zakresie klinika już w 2017 r. współpracowała z krakowską firmą MedApp S.A., wprowadzając podczas zabiegu po raz pierwszy na świecie hologram przedstawiający przestrzennie dane obrazowe pacjenta z przewlekłą zatorowością płucną. Od tego czasu zespoły  ECZ i MedApp skutecznie współdziałały przy kilku kolejnych zabiegach BPA, a zdobyte doświadczenia zostaną wykorzystane także przy innych wysokospecjalistycznych procedurach medycznych.

Podpisana umowa zakłada integrację środowiska medycznego ECZ i pracowników MedApp, której zadaniem będzie prowadzenie interdyscyplinarnego i merytorycznego dialogu na temat wdrożenia technik AR do praktyki klinicznej na przykładzie zaawansowanej, specjalistycznej działalności medycznej prowadzonej przez ECZ Otwock. Strony deklarują chęć rozwijania współpracy nie tylko w zakresie prowadzenia wspólnie badań w wyżej wymienionym zakresie, ale także wspólnego świadczenia usług, dostarczania sprzętu oraz wymiany doświadczenia na rzecz innych podmiotów, docelowo na zasadach komercyjnych.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.