in , , ,

Jest decyzja w sprawie SFK. Action może odetchnąć

Spółka Action S.A. w restrukturyzacji podała dzisiaj informację o tym, że Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie podał Wyniki Kontroli dotyczącej prawidłowości odliczania i wpłacania podatku od towarów i usług SFK sp. z o.o. w upadłości (spółki zależnej Action S.A.).

Równoważne jest to ze stwierdzeniem przez wyżej wymienionego Naczelnika, że “w świetle zgromadzonego materiału dowodowego brak jest podstaw do wydania decyzji wymiarowych i postępowania kontrolne należy zakończyć Wynikami Kontroli.”

Decyzja ta oznacza, że po dogłębnym przebadaniu sprawy, stwierdza się, że zobowiązania podatkowe oraz prawo do odliczenia przez SFK Sp. z o.o. w upadłości podatku od towarów i usług za okres od czerwca do września 2015 r. na łączną kwotę 2.766.008 zł nie było nadużyciem ze strony Spółki.

Powyższe decyzje mają związek z ponownym rozpatrzeniem tej sprawy i uchyleniem Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, o którym Spółka informowała w kwietniu. Wówczas nieprzychylną dla Spółki decyzję uchylono między innymi z powodu “brak dowodów popełnienia nadużycia przepisów podatkowych skutkujących uszczupleniem należności skarbu państwa, która to okoliczność jest niezbędna do wyłączenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.”

Warto zaznaczyć, że postępowanie upadłościowe SFK ma bezpośredni związek z decyzją wydaną uprzednio przez Urząd Skarbowy.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na nasz newsletter!
SUBSKRYBUJ

Do pokonania luki w produktywności potrzebna jest ścisła współpraca korporacji z startupami

cyberatak

Rosyjskojęzyczny gang cyberprzestępców kradnie pieniądze z banków