Jest nowa wersja ChatGPT. Sztuczna inteligencja weszła na wyższy poziom

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 1 min
1 min

Firma OpenAI poinformowała o wydaniu najnowszej wersji swojego modelu sztucznej inteligencji, GPT-4. Według informacji przedstawionych na prezentacji, model językowy ma zdolność do zdania egzaminu prawniczego z bardzo dobrym wynikiem oraz udzielania bardziej poprawnych odpowiedzi lepiej niż jego poprzednie wersje, takie jak GPT-3 i ChatGPT. Nowy system ma być również zdolny do odpowiadania zarówno na tekstowe, jak i obrazowe zapytania oraz być dostępny w różnych językach, w tym polskim.

W porównaniu do poprzedników, GPT-3 i ChatGPT opartym na modelu GPT-3.5, nowy system ma udzielać bardziej poprawnych, zniuansowanych i kreatywnych odpowiedzi. Firma przeprowadziła testy oprogramowania na żywo, m.in. każąc GPT-4 podsumować kilkuakapitowy tekst w jednym zdaniu złożonym ze słów zaczynających się na jedną literę, oraz wyjaśnić, dlaczego wysłany mu obrazek wiewiórki z aparatem fotograficznym jest zabawny oraz poprawnie udzielić rady podatkowej.

W prezentacji firma zaznaczyła, że nowy model ma być “mniej zdolny od ludzi w wielu scenariuszach z prawdziwego świata”, jednak wykazuje zdolności na poziomie człowieka w różnych dziedzinach. GPT-4 będzie dostępny dla użytkowników płacących abonament w serwisie ChatGPT Plus oraz dla badaczy, którzy złożą wniosek o dostęp. Microsoft poinformował również, że na nowym systemie oparł swoją wyszukiwarkę Bing.

SOURCES:OpenAI
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz