Kaspersky odwołuje się od decyzji Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych

Zobacz

- Reklama -

Kaspersky Lab poinformował o wniesieniu odwołania do sądu federalnego w sprawie decyzji Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (Department of Homeland Security – DHS) Stanów Zjednoczonych o wydaniu dyrektywy 17-01 zabraniającej korzystania z produktów firmy w agencjach federalnych.

Kaspersky Lab wniósł odwołanie na mocy ustawy o postępowaniu administracyjnym celem dochodzenia swoich praw i zakwestionowania dyrektywy zabraniającej korzystania z produktów oraz rozwiązań firmy przez agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych. Kaspersky Lab podaje, że w opinii firmy decyzja DHS jest niezgodna z konstytucją i opiera się na subiektywnych, nietechnicznych źródłach, takich jak niepotwierdzone i w wielu przypadkach anonimowe doniesienia medialne, zarzuty oraz pogłoski. Kaspersky podaje ponadto, że DHS nie umożliwił firmie dochodzenia swoich praw w odniesieniu do niepotwierdzonych zarzutów stanowiących podstawę dyrektywy oraz nie dostarczył żadnych dowodów na nieodpowiednie działania Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab w informacji podaje, że wola współpracy firmy z DHS jest dobrze udokumentowana. Powołuje się tu na długotrwałe zaangażowanie firmy w transparentność, rozwój własnych technologii i usług w oparciu o zaufanie, a także współpracę z rządami i branżą bezpieczeństwa IT na całym świecie, Kaspersky Lab zwrócił się do DHS w połowie lipca 2017 roku oferując dostarczenie informacji lub wsparcia odnośnie firmy, jej funkcjonowania oraz produktów. W połowie sierpnia 2017 roku DHS potwierdził otrzymanie pisma Kaspersky Lab, doceniając chęć przekazania przez firmę informacji i wyrażając zainteresowanie co do dalszej komunikacji z Kaspersky Lab w przedmiotowej sprawie. Kolejną wiadomością do Kaspersky Lab ze strony DHS było przekazane 13 września 2017 roku powiadomienie o wydaniu dyrektywy 17-01.

Firma podaje, że rezultacie działania DHS wywołały szkody zarówno na reputacji Kaspersky Lab w branży bezpieczeństwa IT jak i w odniesieniu do poziomu sprzedaży produktów i rozwiązań firmy w Stanach Zjednoczonych. Kaspersky wskazuje, że działania te niesprawiedliwie podważyły fundamentalne zasady stosowane przez Kaspersky Lab w odniesieniu do ochrony swoich klientów oraz walki z cyberzagrożeniami, niezależnie od ich źródła i przeznaczenia. Wnosząc odwołanie Kaspersky Lab liczy na ochronę swoich konstytucyjnie zagwarantowanych praw oraz na naprawienie szkód spowodowanych w odniesieniu do działalności komercyjnej firmy, jej pracowników na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz amerykańskich partnerów biznesowych.

Z uwagi na fakt, że Kaspersky Lab nie otrzymał możliwości odniesienia się do stawianych zarzutów oraz z racji braku jakichkolwiek dowodów na uzasadnienie działań DHS, w interesie firmy leży obrona swoich praw. Niezależnie od decyzji DHS, firma będzie kontynuowała swoje działania w zakresie ochrony świata przed cyberprzestępczością – powiedział Jewgienij Kasperski, prezes i dyrektor generalny Kaspersky Lab.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -