Klinika neurologiczna

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 2 min
2 min

Klinika neurologiczna to miejsce, w którym diagnozuje się i leczy pacjentów obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. W celu prawidłowego zdiagnozowania pacjenta przeprowadzany jest szereg badań, często także konieczna okazuje się pomoc psychologa czy rehabilitacja.

Klinika neurologiczna Katowice – przebieg badań
Podczas pierwszej wizyty w klinice neurologicznej przeprowadzany jest wywiad lekarski oraz wykonywane są proste badania odruchów fizjologicznych. Do podstawowych z nich należy stukanie w kolano młoteczkiem, co pozwala sprawdzić, czy u pacjenta prawidłowo przepływa impuls nerwowy. Oprócz tego neurolog sprawdza także odruchy z mięśnia dwugłowego czy trójgłowego ramienia, z mięśni przywodzicieli uda, odruch ramienno-promieniowy, a także odruch skokowy, objaw Babińskiego czy objaw Rossolimo. W klinice neurologicznej niejednokrotnie bada się także sposób chodzenia, prawidłowość mowy czy czucie powierzchowne.

Badania a diagnostyka
Na podstawie badania jednego czy kilku odruchów możliwe jest określenie rodzajów zaburzenia neurologicznego występujących u pacjenta – przykładowo: drażnienie skóry boczno-dolnej powierzchni stopy wywołujący odruch Babińskiego może wskazywać na uszkodzenie drogi koro-rdzeniowej, natomiast nieprawidłowy odruch Rossolimo może być oznaką stwardnienia rozsianego.

Badania prowadzone w klinice
W celu przeprowadzenia dokładnej diagnostyki neurolog może zlecić wiele specjalistycznych badań. Do najczęściej przeprowadzanych w klinice należy tomografia komputerowa, która wykorzystuje promienie rentgena i pozwala wykryć nieprawidłowości w obrębie mózgu, a także zmiany zwyrodnieniowe czy nowotworowe. Oprócz tego neurolodzy często zlecają rezonans magnetyczny, który wciąż jest jedną z najbardziej nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej pozwalającej na dużą dokładność także przy badaniu mniejszych zmian patologicznych. Kolejne badania to elektroencefalografia, czyli badania bioelektrycznej czynności mózgu pozwalającej rozpoznać szereg chorób takich jak guz mózgu, zapalenie mózgu oraz bezsenność czy tomografia emisyjna PET-CT, czyli wykorzystywane w medycynie nuklearnej badanie pozwalające przeanalizować metabolizm zmian chorobowych, który różni się od metabolizmu komórek zdrowych.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz