KNF: Banki mogą oceniać zdolność do spłaty kredytu z gwarancją de minimis

Podobne tematy

Jak automatyzacja może pomóc bankom zwiększyć bezpieczeństwo?

W opracowanej przez firmę Deloitte prognozie dla sektora bankowości i rynków kapitałowych na rok 2020, przedsiębiorstwa z branży usług...

Program dopłat BGK dla przedsiębiorców dostępny w Banku Pekao

Bank Pekao S.A. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę, dzięki której przedsiębiorcy, na których działalność negatywnie wpłynęła epidemia...

Prof. Marian Noga: Banki w Polsce są w bardzo złej kondycji. Upadek choćby jednego z nich wywołałby efekt domina

Zysk sektora bankowego w pierwszych miesiącach br. spadł o ponad 40 proc. Rekordowo niskie stopy procentowe, odpływ kapitału z rynku bankowego, znaczny...

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2020 r. w ramach przeprowadzonego w trybie zdalnym głosowania jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, zwanej również PLD, finansowanej z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.

Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Decyzja KNF ma związek z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów i była niezbędna do wejścia w życie aneksów do zawartych przez BGK z Bankami Kredytującymi umów portfelowej linii gwarancji de minimis, a tym samym zapewnienia możliwości nieprzerwanego korzystania z gwarancji przez przedsiębiorców z sektora MŚP, na warunkach dostosowanych do obecnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

Zgodnie z decyzją Bank Gospodarstwa Krajowego może zwiększyć maksymalną wartość gwarancji de minimis z 60% do 80% kwoty kredytu oraz wydłużyć maksymalny okres gwarancji spłaty kredytu obrotowego do 39 miesięcy.

Źródło: KNF

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.