Komisja Europejska wyzwała gigantów: Apple, Google i Meta pod lupą

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko technologicznym gigantom: Apple, Alphabet (macierzystej firmie Google) i Meta (macierzystej firmie Facebooka), by zbadać, czy naruszyły one przepisy Unii Europejskiej. Dochodzenie skupia się na ochronie danych użytkowników, praktykach monopolistycznych oraz dostępie do rynku dla twórców aplikacji.

Natalia Zębacka
Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit
3 min

Komisja Europejska postanowiła zainicjować dochodzenie przeciwko trzem czołowym graczom branży: Apple, Alphabet (macierzystej firmie Google) oraz Meta (firmie macierzystej Facebooka). Dochodzenie ma na celu zbadanie, czy praktyki tych korporacji naruszają przepisy Unii Europejskiej dotyczące konkurencji i ochrony konsumentów.

Pod lupą Komisji znalazły się kluczowe kwestie związane z ochroną danych osobowych użytkowników, możliwościami dostępu do rynku dla twórców aplikacji, jak również kwestie monopolistycznych praktyk, które mogą ograniczać konkurencję na rynku cyfrowym.

Integracja danych użytkowników – problem Meta

Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie praktyką integrowania danych osobowych użytkowników przez platformy takie jak te należące do Meta, bez odpowiedniej zgody użytkowników. Takie działania mogą stanowić naruszenie zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej, co stawia pod znakiem zapytania sposób, w jaki firmy te traktują prywatność swoich użytkowników.

Dostęp do rynku dla twórców aplikacji

Kolejny aspekt dochodzenia dotyczy praktyk Alphabet i Apple w kontekście umożliwienia twórcom aplikacji oferowania swoich produktów poza domyślnymi sklepami z aplikacjami – Google Play i Apple App Store. Komisja bada, czy obie firmy nie ograniczają nieuzasadnionymi opłatami możliwości deweloperów, co mogłoby hamować innowacyjność i konkurencję na rynku aplikacji mobilnych.

- Advertisement -

Swoboda wyboru konsumentów

Dochodzenie ma również na celu zbadanie, czy użytkownicy urządzeń Apple mają możliwość łatwego zmieniania ustawień domyślnych, co umożliwiłoby im korzystanie z alternatywnych przeglądarek internetowych czy wyszukiwarek. To zagadnienie jest istotne z punktu widzenia zachowania konkurencji oraz dawania konsumentom swobody wyboru.

Ustawa o Rynkach Cyfrowych (DMA)

Tło tego dochodzenia stanowi wprowadzona na początku marca Ustawa o Rynkach Cyfrowych (DMA), której celem jest zapewnienie większej konkurencji w usługach cyfrowych i lepsze warunki dla nowych graczy na rynku. DMA identyfikuje “strażników” rynku, czyli firmy o znaczącej mocy rynkowej, które przez swoje działania mogą utrudniać wejście na rynek nowym podmiotom. Komisja Europejska zaklasyfikowała dotychczas 22 takie usługi należące do sześciu firm, w tym do Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, i Meta.

Możliwe konsekwencje

Komisja Europejska zamierza zakończyć procedurę dochodzeniową w ciągu roku. W zależności od wyników dochodzenia, firmy mogą zostać zobowiązane do podjęcia środków mających na celu rozwianie obaw Komisji. Nieprzestrzeganie prawa może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 10%, a w przypadku recydywy nawet 20% całkowitych rocznych obrotów na świecie.

Udostępnij
- REKLAMA -