Komputronik – decyzja Zarządu kolejnym krokiem do wyjścia z GPW

Podobne tematy

Odpowiedź na nowe wymagania sprawozdawczości finansowej od Asseco

Od początku roku spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych przygotowują się do zmiany formatów przekazywanych sprawozdań. Począwszy od 2020...

GPW planuje przejąć Armeńską Giełdę Papierów Wartościowych

W dniu 18 września br. Zarząd GPW podpisał porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie negocjacji zakupu pakietu większościowego...

Spółki „covidowe” straciły impet, ale GIP60 podtrzymał serię imponujących wzrostów

W sierpniu wartość Giełdowego Indeksu Produkcji wzrosła o 5,32% osiągając poziom 808,43 punktów, przekraczając granicę 800 punktów po raz...

Od około miesiąca można przeczytać w mediach o tym, że Komputronik S.A. może zniknąć z giełdy. Wczoraj ogłoszono stanowisko Spółki wobec ceny za akcję zaproponowanej przez Marinera Invest.

Spółka Marinera Invest, która zawarła porozumienie z EKB i WBiTotal – głownymi akcjonariuszami Komputronika, 13 kwietnia wezwała do sprzedaży 4.507.987 akcji Komputronika po cenie 6,5 zł za sztukę. Według opinii sporządzonej przez Deloitte i zatwierdzonej przez Zarząd, jest to cena godziwa. Wobec tego Wzywający zamierzają  nabyć wszystkie akcje będące przedmiotem zapisów. Jednak tylko wtedy, gdy na koniec okresu przyjmowania zapisów będą obejmować 3.528.590 akcji lub więcej, co stanowi około 78% zakładanych.  Zapisy będą trwały od 8 czerwca do 7 lipca. Jeśli Wzywający wraz z Akcjonariuszami Większościowymi osiągną lub przekroczą próg 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu, wówczas będą oni dążyli do przymusowego wykupu akcji Akcjonariuszy mniejszościowych, ponieważ finalnie dążą do uzyskania 100% głosów.  Wtedy spółka Komputronik zostanie wycofana z GPW.

Stanowisko Zarządu

Zarząd Spółki Komputronik motywuje swoją decyzję tym, że Spółka dąży do stabilizacji akcjonariatu, czyli jak najmniejszego jego rozdrobnienia. Ponadto stwierdzono, że poprzez obowiązki informacyjne związane z publicznym obrotem akcji oraz ograniczeniom z tym związanym, Spółka staje się mniej konkurencyjna w porównaniu do resellerów. Kolejnym powodem, dla którego podjęto taką decyzję jest ograniczony dostęp do finansowania z rynku kapitałowego oraz koszty ponoszone przez Komputronik w związku z publicznym charakterem Spółki.

Stanowisko Akcjonariuszy Większościowych

Komputronik zajmuje się przede wszystkim sprzedażą hurtową i detaliczną sprzętu IT oraz świadczeniem usług w tym zakresie. Spółka jest notowana na giełdzie warszawskiej od 2007 roku, jednak nie osiąga tam znaczących sukcesów. Najpierw notowania załamały się na skutek bessy z lat 2008-09 i ich cena spadła o ponad 80%. Do tej pory nie udało się odrobić tej straty. Poza tym przez ostatnie lata nad Spółce krążyło widmo utraty prawie 30 mln zł w związku z problemami między Komputronikiem a Clean & Carbon Energy. Pomimo umorzenia sprawy, nie zmieniła się znacząco sytuacja Spółki.

Słaba kondycja Spółki na giełdzie stałą się przyczyną tego, że większościowi akcjonariusze Komputronika ogłosili  wezwanie do sprzedaży pozostałych akcji spółki i chcą ją wycofać z obrotu na GPW. Zakup takiej ilości akcji wiąże się z dużymi nakładami kapitału, zostanie sfinansowany z kredytu udzielonego przez mBank.

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.