Koncepcja 7P w marketingu mix. Na czym polega?

Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit

Marketing ciągle rośnie dzisiaj na znaczeniu. Dlaczego? Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim coraz większa konkurencja. Klienci mają do wyboru bardzo szeroki asortyment produktów i usług, co na przedsiębiorcach wymusza szukanie sposobów na zainteresowanie kupujących proponowaną ofertą, a to wymaga usystematyzowanego podejścia marketingowego i kompleksowych działań. We współczesnych działaniach promocyjnych istotny jest marketing mix, w ramach którego można wyróżnić kilka koncepcji, w tym koncepcję 7P, o której więcej napiszemy w tym artykule.

Czym jest marketing mix?

Marketing mix obejmuje różne rozwiązania, które mają podstawowy cel – wpływać na zachowania konsumentów, zachęcając ich do zakupu konkretnych produktów lub usług. Innymi słowy, marketing mix to strategia marketingowa, która duży nacisk kładzie na różne elementy procesu, w zależności od tego, jaka koncepcja jest omawiana. Marketing mix nie jest bowiem jednolitym pojęciem, ale wielostronnym spojrzeniem na sprzedaż oraz promocję, pozwalającym na ich usystematyzowanie. 

Co oznacza 7P?

Koncepcja 7P to rozwinięcie marketingowej koncepcji 4P. W jej ramach wyróżnia się następujące elementy składowe:

Produkt. Produkt powinien odpowiadać oczekiwaniom kupujących. W tym kontekście kluczowe znaczenie mają nie tylko jego cechy i funkcjonalności, ale również opakowanie. W końcu na półce, wśród innych towarów, to właśnie opakowanie często jako pierwsze przykuwa wzrok klienta. 

Cena. Marketing mix podkreśla rolę polityki cenowej również jako elementu budowania wizerunku marki. Koszt zakupu produktu nie musi być wyłącznie połączeniem marży sklepu, kosztów producenta, sprzedaży, dystrybucji itp.

Promocja. Działania promocyjne powinny być skupione na pozyskaniu zainteresowania ze strony możliwie jak największej grupy osób. Marketing należy dopasować do potrzeb i charakteru grupy docelowej. 

Miejsce. Miejsce, w którym produkt jest sprzedawany powinno pozwalać grupie docelowej na jego bezproblemowy zakup. W przypadku młodych ludzi, bardzo często jest to sklep internetowy. Ustalenie optymalnego miejsca sprzedaży to jednak kwestia wysoce indywidualna, uzależniona od tego, do kogo kierujesz swoją ofertę.

Ludzie. Kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie dla rynkowego powodzenia Twojej marki. To od kwalifikacji i motywacji pracowników w dużej mierze zależy nie tylko jakość produktu końcowego, ale również obsługi klienta.

Proces. Sam proces zakupu produktu lub skorzystania z usługi powinien być możliwie jak najprostszy i najwygodniejszy z punktu widzenia klienta. Im bardziej będzie skomplikowany, tym większa jest szansa, że kupujący na którymś etapie zrezygnuje z transakcji lub nie zdecyduje się na ponowne skorzystanie z Twojej oferty. 

Dowody materialne. Pod tym pojęciem kryją się wszystkie elementy, które na pierwszy rzut oka zapisują się w świadomości potencjalnego klienta, np. wygląd sklepu oraz estetyka opakowania. 

Swoją nazwę koncepcja 7P wzięła od pierwszych liter nazw elementów składowych w języku angielskim: product, price, promotion, place, people, process, physical evidence. To kompleksowe podejście do działań marki, zorientowanych na zachęcenie klientów do zakupu. W koncepcji 4P pod uwagę bierze się natomiast tylko produkt, cenę, promocję oraz miejsce. 

Reasumując: marketing mix to pojęcie, na które składa się kilka różnych koncepcji. Każda z nich określa konkretne elementy, które mają mieć podstawowe znaczenie dla procesu marketingowego oraz w pożądany sposób oddziaływać na decyzje zakupowe konsumentów. 

Artykuł sponsorowany