KPF przyspiesza prace nad samoregulacją polskiego crowdfundingu

Podobne tematy

Bioetyk o poszukiwaniach leków na COVID-19: czy stać nas na powielanie badań?

WHO zarejestrowała ponad 3000 badań powadzonych w kierunku nowych terapii przeciwko COVID-19. Wiele z tematów badań się powtarza. Czy jako ludzkość powinniśmy tak marnować zasoby, żeby w kilkudziesięciu - kilkuset miejscach prowadzić te same badania? - pyta bioetyk dr Joanna Różyńska.

Bioetyk: pandemia uwidoczniła, że lekarz to zawód wysokiego ryzyka moralnego

Lekarz to zawód niebywale wysokiego ryzyka moralnego, które materializuje się w czasie pandemii - mówi bioetyk dr Joanna Różyńska. Lekarze muszą dziś działać w sposób nieoptymalny, przy ograniczonej wiedzy i środkach. Pojawia się napięcie między pomaganiem - a obowiązkami wobec siebie i rodziny.

Asseco wdrożyło cyfrowy proces podpisywania umów w Echo Investment

Spotkanie z doradcą klienta online, spacer po inwestycji odwzorowanej w wirtualnej rzeczywistości, wybór mieszkania, negocjacje zapisów umowy rezerwacyjnej w...

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem do pozyskania kapitału na realizację różnorodnych inicjatyw. Polacy chętnie angażują się we wspieranie przez Internet projektów indywidualnych, biznesowych czy akcji charytatywnych. Jednocześnie crowdfunding nie doczekał się jeszcze w Polsce dedykowanej regulacji prawnej, tym samym do jego funkcjonowania stosuje się przepisy różnych aktów prawnych. W rezultacie pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania poszczególnych przepisów. Stan ten ma szansę ulec poprawie dzięki pracom na rzecz samoregulacji sektora.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) – organizacja zrzeszająca przedstawicieli ośmiu sektorów rynku finansowego, w tym platformy crowdfundingowe – pracuje nad pierwszymi w Polsce Zasadami Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych. Dokument ten ma finalnie składać się z części ogólnej, tj. podstawowych zasad działania operatorów platform crowdfundingowych, znajdujących zastosowanie we wszystkich modelach finansowania społecznościowego oraz części szczegółowej – odnoszącej się do operatorów poszczególnych modeli crowdfundingu, tj. crowdfundingu donacyjnego i opartego na nagrodach, pożyczkowego, a także inwestycyjnego (tzw. crowdfundingu udziałowego, crowdinvestingu). Zasady mają na celu ujednolicenie praktyk biznesowych całego rynku finansowania społecznościowego, a także zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestników.

Celem zespołu pracującego nad wspomnianą samoregulacją jest zapewnienie najwyższych standardów obsługi użytkowników platform crowdfundingowych, tj. transparentności działania platform, odpowiedniej weryfikacji tożsamości i wiarygodności platform, a także jednolitych zasad dotyczących zarządzania konfliktem interesów, reklamy oraz rozpatrywania reklamacji. Do zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdego z modeli crowdfundingu: PolakPotrafi.pl, Finansowo.pl, Emonero.pl, Finamika.pl, Beesfund.com, Mintos, dołączyła ostatnio platforma Crowdway, specjalizująca się w crowdfundingu inwestycyjnym.

Crowdfunding inwestycyjny rozwija się w Polsce od kilku lat, ale od 2018 roku możemy mówić o istotnym wzroście aktywności emitentów i inwestorów oraz wartość kampanii, z których największe sięgają 4 mln zł. Wobec braku zwartej regulacji dotyczącej crowdinvestingu w Polsce, zastosowanie mają przepisy różnych aktów, jak ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wraz ze stanowiskiem UKNF z marca 2019 r., a także ustawa o ofercie publicznej – mówi Jakub Niestrój, prezes zarządu Crowd Ventures sp. z o.o. (platforma Crowdway). – Crowdway uczestniczy już w Programie Innovation Hub, organizowanym przez UKNF, który ma na celu wsparcie branży fintech, w tym platform crowdfundingu udziałowego, w konstruowaniu modelu działania, aby był zgodny przepisami. Jednocześnie jesteśmy wielkimi zwolennikami inicjatywy samoregulacji branży, w postaci stworzenia Zasad Dobrych Praktyk, zainicjowanej przez KPF. Jestem przekonany, że jest to ważny krok w kierunku rozwoju i większej przejrzystości rynku.

Projekt Zasad Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych został już skonsultowany z szerokim gronem interesariuszy, w tym z organami administracji publicznej. Wszystkie podmioty uczestniczące w konsultacjach pozytywnie oceniły inicjatywę KPF, dostrzegając w niej szansę na poprawę niepewności prawnej wynikającej z braku przejrzystego środowiska regulacyjnego wśród uczestników tego rynku.

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.