Kryzys trzęsie rynkami finansowymi. Jak reaguje bitcoin?

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 3 min
3 min

W 2023 roku, mimo niepewności na rynkach i interwencji rządu USA w celu ratowania dwóch dużych amerykańskich banków, wartość bitcoina szybko rośnie. Wartość bitcoina spadła z prawie 50 000 USD na początku 2022 r. do mniej niż 17 000 USD, ale od tego czasu wzrosła o ponad 60% i przekroczyła 27 000 USD.

Pandemia była okresem ogromnego wzrostu dla firm technologicznych i kryptowalut. Wzrost zaczął słabnąć pod koniec 2021 r. gdy ludzie zaczęli podróżować i wychodzić z domów. Rządowe czeki stymulacyjne się wyczerpały, a kryptowaluty zaczęły upadać wraz z technologią. W marcu 2022 r. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła podwyżki stóp procentowych, co spowodowało spadek wartości bitcoina. Wyższe stopy procentowe sprawiły, że bezpieczne aktywa, takie jak Skarby Państwa, stały się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, co wpłynęło na spadek wartości bitcoina.

Jednak dane ekonomiczne z początku 2023 roku zdawały się sugerować, że inflacja osiągnęła szczyt, zwiększając szansę, że podwyżki stóp procentowych zatrzymają się. Upadek Silicon Valley Bank i Signature Bank napędził inwestycje w bitcoiny. W  obliczu recesji kryptowaluty mogą wyglądać atrakcyjniej niż akcje, co wpłynęło na wzrost wartości bitcoina.

Decyzje organizacji rzędowych, sprawujących pieczę nad wartością pieniądza, w tym RPP i Fed w przyszłości będą wpływać na wartość bitcoina. Wzrost wartości bitcoina w przyszłości pozostaje niepewny, a decyzje organizacji rządowych, sytuacja na rynkach finansowych i zaufanie inwestorów do kryptowalut będą wpływać na jego kurs.

W przyszłości wartość bitcoina może również być pod wpływem zmieniających się przepisów prawnych dotyczących kryptowalut. Rządy na całym świecie zaczynają zwracać uwagę na regulacje związane z kryptowalutami, co może wpłynąć na ich akceptację przez inwestorów i użytkowników. Regulacje mogą wpłynąć zarówno na wzrost, jak i spadek wartości bitcoina, w zależności od ich wprowadzenia i wpływu na rynki.

Innowacje technologiczne również mogą wpłynąć na wartość bitcoina. W miarę jak technologia blockchain ewoluuje, rozwijają się również nowe projekty kryptowalut i usługi finansowe, które mogą konkurencyjnie rywalizować z bitcoinem.

Na krypto mogą też wpłynąć zmiany w globalnej polityce gospodarczej, takie jak handel międzynarodowy czy sytuacja geopolityczna. Kryptowaluty, jako cyfrowe aktywa globalne, są podatne na wpływy zewnętrzne, takie jak konflikty, kryzysy gospodarcze czy polityczne zmiany.

Mimo że nie można przewidzieć przyszłego kierunku wartości bitcoina, inwestorzy powinni śledzić rozwój technologiczny, regulacje prawne, decyzje rządów oraz globalne trendy gospodarcze i geopolityczne, aby lepiej zrozumieć możliwe scenariusze dla wartości bitcoina.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz