KSeF – rząd przyjął projekt

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 3 min
3 min

Krajowy System e-Faktur (KSeF) zostanie wprowadzony w życie od 1 lipca 2024 roku, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT przyjętym przez rząd 9 maja. KSeF wprowadza obowiązek raportowania transakcji w centralnej bazie faktur, co oznacza, że każda faktura musi być wystawiana w formie elektronicznej i wprowadzana do systemu. W efekcie, organy podatkowe będą miały natychmiastowy dostęp do faktur, bez możliwości ich anulowania czy wycofania. Poprawki będą możliwe jedynie poprzez wystawienie faktury korygującej.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że KSeF przyniesie firmom wiele korzyści, w tym przede wszystkim szybsze zwroty VAT –  z 60 do 40 dni.

Chociaż system będzie obowiązkowy dopiero od lipca 2024 roku, wiele firm już korzysta z niego dobrowolnie. W projekcie nowelizacji uwzględniono również propozycje ze strony biznesu. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie zmian dotyczących dat wystawiania faktur oraz kursów walut obcych przeliczanych na złotówki. Dodatkowo, rezygnują z obowiązkowego e-fakturowania sprzedaży konsumenckiej oraz złagodzono zasady nakładania sankcji, które będą stosowane dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Projekt dopuszcza wystawianie dokumentów poza systemem w przypadku jego awarii. KSeF nie będzie dotyczył biletów spełniających funkcję faktury (np. paragonów z płatnych autostrad) ani faktur wystawianych w specjalnych procedurach OSS i IOSS.

W projekcie utrzymano jednak obowiązek raportowania transakcji przez firmy zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Obowiązkowe e-fakturowanie będzie również dotyczyć przedsiębiorców zwolnionych z VAT, ale dopiero od 1 stycznia 2025 roku.

Z doświadczeń wdrożeniowych Symfonii wynika, że wprowadzenie w przedsiębiorstwie elektronicznego fakturowania wiąże się z pokonaniem dwóch wyzwań. Wyzwanie pierwsze to zdolność do wystawiania elektronicznych faktur, a wyzwanie drugie to zdolność do przyjmowania i procedowania wewnątrz organizacji faktur w wersji elektronicznej. Wbrew pozorom rozwinięcie kompetencji wymaganych do procedowania w organizacji dokumentów odbieranych wyłącznie w postaci cyfrowej na ogół wymaga więcej czasu. Wymaga też wdrożenia nowych technologii w tym oprogramowania, a przede wszystkim przełamania barier w tradycyjnym myśleniu, w którym praca z dokumentami to praca z papierem. Faktura elektroniczna KSeF nie ma fizycznej postaci, jest elektronicznym zapisem danych. Wymaga zatem głębokiej przebudowy wewnętrznych procedur kontroli, opisywania, akceptacji, faktury której nie można dotknąć. Dlatego przedsiębiorcy potrzebują czasu, aby w pierwszym kroku nauczyć się pracy na dokumentach elektronicznych wykorzystując do tego dostępne na rynku oprogramowanie, by w kolejnym przejść na nowy format faktury KSeF i jedno miejsce, z którego te faktury będą do przedsiębiorstwa docierać. Zatem im szybciej parlament uchwali ostateczną treść przepisów tym lepiej, bo przygotowania trzeba rozpocząć jak najszybciej, systematycznie pokonując problemy jakie niewątpliwe pojawią się u każdego przedsiębiorcy na drodze do świata w pełni cyfrowych dokumentów.

Bogdan Zatorski, kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych w Symfonii. 
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz