Kwota wierzytelności Action większa o 1,86 mln zł

Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji poinformował w raporcie bieżącym, że dokonano uzupełnienia kwoty wierzytelności Spółki  o 1,86 mln zł.

W pierwotnym spisie wierzytelności, Spółka wysokość wierzytelności wynosiła 590,6 mln zł, wraz z wierzytelnościami spornymi. Do tej pory firmie udało się uregulować część wierzytelności, jednak na razie nie może być mowy o całkowitej spłacie.

Uzupełnienie wierzytelności o kolejne 1,86 mln zł wynika między innymi z wierzytelności obligatariuszy w postaci odsetek za VI okres odsetkowy z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę w kwocie 1,59 mln zł, które to zgodnie ze stanowiskiem Zarządu i Zarządcy nie mogą być uregulowane do czasu zakończenia postępowania sanacyjnego. Obligacje zostały wyemitowane w 2014 roku, a wykup miał nastąpić w lipcu tego roku. Ich wartość to 100 mln zł.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.