LiveChat bije rekordy – dwucyfrowe wzrosty zysku w skali roku

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit

W roku finansowym 2022/23, Grupa LiveChat Software wygenerowała skonsolidowane przychody w wysokości 315,7 mln zł, co stanowi wzrost o 41,9% w porównaniu do poprzedniego roku finansowego. Netto zarobiła 172,4 mln zł, odnotowując wzrost o 44,8%. Zysk operacyjny Grupy zwiększył się o 44,8%, osiągając wartość 185,5 mln zł. EBITDA Grupy wyniosła 200,0 mln zł, co jest wynikiem wzrostu o 42,8%.

W ciągu roku finansowego (kwiecień 2022 – marzec 2023) rosła zarówno liczba klientów Spółki, jak i średnia wartość przychodu przypadającego na jednego klienta (ARPU). Na koniec marca 2023 roku z rozwiązania LiveChat korzystało już 37.061 firm i instytucji z około 150 krajów świata, a ChatBot wspierał komunikację 2.708 klientów. To odpowiednio wzrost o ponad półtora tysiąca i ponad trzystu klientów netto. Liczone w dolarach ARPU produktu LiveChat wzrosło w ciągu roku o 32,1%, w przypadku ChatBot wzrost wyniósł 18,2%.

“Jak zwykle koncentrujemy się na tym, żeby jak najlepiej wspierać naszych klientów i robimy to coraz lepiej. Świadczy o tym choćby to, że liczba czatów przeprowadzonych za pośrednictwem LiveChat i ChatBot w roku finansowym wzrosła o prawie 70% i przekroczyła 1,7 miliarda. W tym samym czasie HelpDesk obsłużył 5,5 mln ticketów” – powiedział prezes Mariusz Ciepły.

LiveChat rośnie, ale równocześnie utrzymuje bardzo wysoką efektywność swojego biznesu. W roku finansowym marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,3%, marża operacyjna 58,8%, a marża zysku netto 54,6%. Przekłada się to na bardzo wysoką zdolność Spółki do generowania gotówki. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w ciągu roku 178,6 mln zł, co oznacza, że były o 79,3 mln zł wyższe niż w poprzednim roku. Na koniec marca 2023 roku Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 95,8 mln zł.

Ważnym wskaźnikiem, który pozwala ocenić rozwój Grupy jest MRR (Monthly Recurring Revenue – powtarzalne przychody miesięczne). Wartość MRR Grupy ze wszystkich produktów, na koniec marca 2023 r. wyniosła 6,40 mln USD co oznacza wzrost o 0,8% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2022 i o 37,9% rok do roku.

Pod koniec 2022 roku LiveChat Software kupił domenę internetową text.com.

“Na nadchodzącym walnym zgromadzeniu chcemy poprosić akcjonariuszy o zgodę na zmianę nazwy naszej Spółki. Text to nazwa, która odzwierciedla, że nie jesteśmy już od dawna spółką jednego produktu – mamy ich już pięć. Podkreślamy też, że jesteśmy skoncentrowani na tym sposobie komunikacji a naszą ambicją jest być najlepszymi na świecie ekspertami w tym zakresie” – powiedział Mariusz Ciepły.

SOURCES:LiveChat
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *