Maxcom notuje spadek zysku w ujęciu rok do roku

Spółka Maxcom opublikowała raport kwartalny, dotyczący danych za III kwartał 2017 roku. Zgodnie z nimi, Spółka odnotowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 2,11 mln zł. Rok wcześniej wynik ten wynosił 3,58 mln zł.

Ponadto Spółka w III kwartale osiągnęła zysk operacyjny prawie dwukrotnie niższy niż rok wcześniej, który wyniósł 2,71 mln zł (wobec 4,64 mln zł rok temu). Przychody ze sprzedaży spadły, choć nie w znaczący sposób. Wyniosły bowiem 26,31 mln zł wobec 28,61 mln zł rok wcześniej.

W okresie od I do III kwartału 2017 roku wyniki finansowe ukształtowały się następująco: skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki dominującej wyniósł 5,73 mln zł, rok temu: 7,43 mln zł; natomiast przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 74,76 mln zł wobec 67,86 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny to 6,4 mln zł i jest o 3,5 mln zł niższy w stosunku rok do roku.

Spółka w komunikacie tłumaczy takie zajście następująco: „Na wynik niekorzystnie wpływają zwiększone koszty operacyjne związane między innymi z IPO, rozwojem na rynkach zagranicznych oraz zmniejszenie kursu USD. Negatywny wpływ kursu walutowego był szczególnie widoczny w II kwartale, jednakże czynnik ten nie powinien rzutować na IV kwartale.”

W ujęciu jednostkowym Spółka wypracowała zysk netto w okresie od I do III kwartału 2017 roku na poziomie 5,75 mln zł, co jest wynikiem o 1,71 mln zł niższym niż rok wcześniej (7,46 mln zł).

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.