Maxcom zmienia prognozy finansowe na 2017 rok

Maxcom S.A. w tym roku debiutował na giełdzie. W czerwcu Spółka podała prognozy finansowe na rok 2017, zgodnie z którymi zysk netto miał wynosić 17,7 mln zł, a przychody 156,7 mln zł. Spółka opublikowała raport bieżący, w którym poinformowano o korekcie tych wyników.

Nowe prognozy to zysk netto na poziomie 10 mln zł, przychody 125 mln zł, EBITDA natomiast wyniesie 13,2 mln zł, zamiast prognozowanych wcześniej 22,9 mln zł. W prospekcie emisyjnym Spółka prognozuje w 2018 roku przychody na poziomie 210 mln zł, zysk netto 22 mln zł i EBITDA 29 mln zł.

Jakie są przyczyny zmiany prognozy?

Spółka podała, że po analizie danych za III kwartał oraz wstępnych danych za październik, nie jest prawdopodobne osiągnięcie zamierzonych wcześniej wyników. Jako główne przyczyny takiego zajścia podano:

  1. Różnice kursów walut PLN/USD – wpływ tego czynnika na wynik netto to 1,8 mln zł. „Spółka kupiła towary i zawarła transakcje forward przy wyższym kursie USD.” Zaznaczono jednak, że czynnik ten nie będzie miał wpływu na przyszłe wyniki.
  2. Powrót na rynek telefonów marki Nokia – wpływ na wynik netto to 2,8 mln zł. „Podjęcie w II i III kwartale 2017 roku działań nastawionych na intensywne wprowadzenie produktów tej marki na rynek, wpłynęło na pozycję Emitenta na rynku telefonów. Pojawienie się marki Nokia, mające miejsce pod koniec I kwartału 2017 roku, pozostało praktycznie bez wpływu na sprzedaż Spółki oraz jej udział w rynku w pierwszych miesiącach od wprowadzenia tejże marki. Jednakże intensywna kampania marketingowo – sprzedażowa, która miała miejsce w kolejnych miesiącach roku 2017 roku, a także agresywna polityka cenowa na otwartym rynku, spowodowały zmniejszenie ilości zakupów telefonów oferowanych przez Spółkę pod koniec II i w III kwartale 2017 roku.”
  3. Przesunięcie kontraktów/zamówień od dużych kontrahentów – wpływ na wynik netto to 2,1 mln zł. ” Spodziewana realizacja odroczonych kontraktów/zamówień nastąpi I połowie 2018 roku.”
  4. Dłuższy czas wdrożenia nowych produktów – wpływ na wynik netto to 1,1 mln zł. „Emitent wskazuje, że z przyjętych założeń wynikało, że wdrożenie nowych produktów wygeneruje w 2017 roku zysk netto na poziomie 1.1 mln zł, tymczasem wprowadzenie do sprzedaży tych produktów, nastąpi w I połowie 2018 roku.”

Maxcom zapowiedział rozwój ekspansji na zagraniczne rynki. W komunikacie podkreślono, że Zarząd podtrzymuje rekomendację wypłaty dywidendy za rok 2017 na poziomie 25 proc. osiągniętego zysku netto.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.