Meta oznaczy obrazy wygenerowane przez AI

Użytkownicy mediów społecznościowych domagają się większej przejrzystości i bezpieczeństwa. W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące dezinformacji i fałszywych treści online, giganci technologiczni, tacy jak Meta (wcześniej znana jako Facebook), Google, oraz inne firmy w branży, podjęli kroki mające na celu wprowadzenie etykietowania treści generowanych przez AI na swoich platformach.

Natalia Zębacka
Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit
2 min

Meta ogłosiła, że rozpoczęła współpracę z partnerami branżowymi nad opracowaniem standardów technicznych, które mają ułatwić identyfikację obrazów, a w przyszłości także materiałów wideo i audio generowanych przez narzędzia sztucznej inteligencji. Inicjatywa ta ma na celu wyraźne oznaczanie treści syntetycznych, co jest istotnym krokiem w kierunku zwiększenia świadomości i edukacji użytkowników na temat pochodzenia i wiarygodności treści, z jakimi się spotykają.

Prezes Meta ds. globalnych spraw, Nick Clegg, podkreślił, że etykiety pojawią się „w nadchodzących miesiącach” i będą dostępne w różnych językach, co jest szczególnie ważne w kontekście globalnego wpływu, jaki mają wybory i inne ważne wydarzenia na całym świecie. Meta już stosuje etykietę “Imagined with AI” na fotorealistycznych obrazach wygenerowanych przy użyciu własnych narzędzi, jednak większość treści AI pochodzi z zewnętrznych źródeł.

Inicjatywa ta wpisuje się w szerszy trend w branży technologicznej, w tym działania takie jak projekt autentyczności treści prowadzony przez Adobe, mający na celu wyznaczenie standardów dla cyfrowych znaków wodnych i etykietowania treści AI. Podobne kroki podejmuje również administracja USA, gdzie prezydent Joe Biden podpisał w październiku zarządzenie wykonawcze nakładające na agencje federalne obowiązek współpracy z sektorem prywatnym w celu zwiększenia autentyczności cyfrowych treści.

Choć oznaczanie treści AI może być skutecznym narzędziem w walce z dezinformacją, nie jest panaceum. Istnieje ryzyko, że platformy mogą nie być w stanie zidentyfikować wszystkich treści generowanych przez mniej znane narzędzia AI, co może prowadzić do fałszywego poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników.

- Advertisement -

Wprowadzenie etykiet AI na platformach takich jak Facebook, Instagram czy YouTube to znaczący krok w kierunku zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości w cyfrowej przestrzeni publicznej. Ważne jest jednak, aby użytkownicy byli świadomi ograniczeń tej technologii i zachowywali krytyczne podejście do treści, z którymi się spotykają. Tylko wtedy, kiedy technologia idzie w parze z edukacją i świadomością społeczną, możemy skutecznie przeciwdziałać dezinformacji i chronić integralność naszych cyfrowych ekosystemów.

Udostępnij
- REKLAMA -