Międzynarodowy Dzień Ochrony Danych Osobowych – firm nie stać na wyzwania związane z ochroną danych

Najnowsze badania ISACA ujawniają niepokojącą rzeczywistość w zakresie ochrony danych osobowych. Firmy na całym świecie zmierzają się z rosnącymi wyzwaniami, takimi jak niedofinansowanie i braki kadrowe, podczas gdy regulacje dotyczące prywatności stają się coraz bardziej rygorystyczne.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
3 min

W obliczu Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych Osobowych, obchodzonego 28 stycznia, nowe badania ISACA ujawniają znaczące wyzwania, z jakimi borykają się organizacje na całym świecie w kontekście ochrony danych osobowych. Z raportu “Prywatność w praktyce 2024” wynika, że tylko nieliczne firmy czują się w pełni przygotowane do ochrony danych w obliczu nowych regulacji i zagrożeń.

Według badania, firmy w Europie borykają się z szeregiem problemów związanych ze skuteczną ochroną danych, do których należą:

  • Niedofinansowanie i braki kadrowe: W Europie aż 41% specjalistów ds. ochrony danych zgłasza niedofinansowanie swoich działów. Co więcej, 56% oczekuje dalszych cięć budżetowych. Ta sytuacja tworzy paradoks, gdzie pomimo rosnącej potrzeby ochrony danych, zasoby finansowe i ludzkie są redukowane.
  • Wyzwania rekrutacyjne: Dwie piąte firm boryka się z utrzymaniem wykwalifikowanych specjalistów. Brak personelu jest odczuwalny, a 53% organizacji przyznaje, że ich zespoły ds. ochrony danych technicznych są niedostatecznie obsadzone.
  • Widmo cyberzagrożeń: Redukcja budżetów i brak umiejętności w obliczu zaawansowanego krajobrazu cybernetycznego może mieć katastrofalne skutki. Warto zauważyć przy tym, że w erze cyfrowej ryzyko naruszeń wciąż rośnie, wraz z przyrostem danych oraz stopniem wykorzystania zaawansowanych technologii przez  hakerów.
  • Szkolenia i świadomość: Pomimo wyzwań, 68% specjalistów zgłasza, że ich firmy oferują coroczne szkolenia z zakresu prywatności. Taki wysiłek ma pozytywny wpływ na świadomość prywatności wśród pracowników, co jest kluczowe w budowaniu kultury bezpieczeństwa danych.
  • Luka kwalifikacyjna: Firmy wciąż zmagań się z luką kwalifikacyjną. Braki wiedzy dotyczą przede wszystkim technologii, wiedzy technicznej oraz operacyjnej IT. Ta sytuacja podkreśla potrzebę ciągłego rozwoju umiejętności i adaptacji do szybko zmieniających się technologii.
  • Działania naprawcze: Organizacje podejmują inicjatywy, aby zmniejszyć deficyt umiejętności, w tym szkolenia i korzystanie z usług zewnętrznych. Kluczowe jest zapewnienie odpowiednich zasobów i ustalanie priorytetów w celu skutecznej ochrony danych.

Raport ISACA rzuca światło na rosnące wyzwania w zakresie ochrony danych, z jakimi mierzą się organizacje. W obliczu cięć budżetowych, braku personelu i rosnących zagrożeń cybernetycznych, firmy muszą znaleźć zrównoważone podejście do zarządzania prywatnością i ochrony danych. Szkolenia i rozwój umiejętności pozostają kluczowymi elementami w budowaniu silniejszych i bardziej odpornych systemów ochrony danych. Dla pełnego obrazu sytuacji, warto zapoznać się z raportem “Prywatność w praktyce 2024”