Ministerstwo Finansów zapowiada korzystne zmiany w podatkach

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 2 min
2 min

Ministerstwo Finansów w Polsce pracuje nad nowelizacją Ordynacji podatkowej, która ma na celu uproszczenie procedur podatkowych, zwiększenie efektywności działania organów podatkowych i poprawienie relacji między podatnikami a organami podatkowymi. Wiceminister finansów, Artur Soboń, podkreślił, że projekt ma charakter priorytetowy i prace nad zmianami są już zaawansowane.

Nowe przepisy mają ułatwić życie wszystkim podatnikom, w tym przedsiębiorcom. Prostsze sprawy będą mogły być załatwiane w postępowaniu uproszczonym na wniosek podatnika, co pozwoli na uzyskanie decyzji w ciągu 14 dni. Dodatkowo, podatnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o umorzenie podatku przed terminem jego płatności.

W ramach nowelizacji, wprowadzone zostaną również zmiany dotyczące zapłaty podatku przez osoby spoza najbliższej rodziny podatnika. Obecnie istnieje taka możliwość do kwoty 1 tys. zł, ale zmiany zwiększą tę kwotę do 5 tys. zł. Wiceminister Soboń zwrócił uwagę, że to stworzy większe możliwości dla dokonywania zapłaty podatków bez angażowania podatnika.

W przypadku nadpłat, podatnik nie będzie już musiał składać wniosku o stwierdzenie nadpłaty, gdy wynika ona z korekty deklaracji. Zniesienie tego wymogu ma na celu uproszczenie procesu uzyskania nadpłaty przez podatnika.

W nowelizacji przewidziano także uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających. Wiceminister Soboń dodał, że planowane są zmiany dotyczące kontroli podatkowej, w tym odebranie naczelnikom urzędów skarbowych prawa do przeprowadzania takiej kontroli, co ma na celu wzmocnienie i usprawnienie czynności sprawdzających.

Ministerstwo Finansów na bieżąco analizuje potrzeby dokonywania zmian legislacyjnych i planuje wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych, takich jak obowiązkowy krajowy system elektronicznych faktur. Dzięki tym rozwiązaniom część procesów rozliczeń podatkowych zostanie zautomatyzowana.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz