Przełom w polityce energetycznej – Rząd wprowadza programy dofinansowań dla zwiększenia efektywności energetycznej

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 3 min
3 min

Od stycznia 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomi programy bezzwrotnych dofinansowań, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Nowa inicjatywa jest wynikiem zmian wprowadzonych do ustawy o efektywności energetycznej w 2021 roku, a możliwość jej realizacji stwarza rozporządzenie opublikowane 29 listopada 2021 roku.

Programy dofinansowań stanowią alternatywę dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii. Dofinansowania, jak mówi ustawa, mogą być wykorzystane do współfinansowania przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej u końcowych odbiorców, takich jak gospodarstwa domowe czy małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Podmioty zobowiązane, czyli firmy energetyczne, mogą teraz zrealizować swoje obowiązki poprzez dofinansowanie projektów zwiększających efektywność energetyczną. Przykładowo, fundusze te mogą służyć do wymiany urządzeń lub instalacji do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody na urządzenia charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej. Dofinansowanie może być także wykorzystane do przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Podkreślone zostało, że celem tych działań jest przyspieszenie procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, co ma przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. To wsparcie ma kluczowe znaczenie dla realizacji programu “Czyste Powietrze” oraz innych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w kraju.

Programy dofinansowań nie tylko przyczynią się do poprawy jakości powietrza, ale także umożliwią realizację inwestycji proefektywnościowych w gospodarstwach domowych przez firmy działające na rynku energii. Inicjatywa ta ma potencjał, aby odblokować znaczne inwestycje w sektorze energii.

Podmioty zobowiązane, które chcą skorzystać z nowych programów dofinansowań, powinny przygotować odpowiedni regulamin i przesłać jego kopię do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) najpóźniej do 15 grudnia 2021 roku.

Nowy rok przynosi więc nowe możliwości dla sektora energetycznego, który zyskuje narzędzia do skuteczniejszego realizowania swoich celów w zakresie oszczędności energii. Programy dofinansowań to szansa na przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce, poprzez promowanie inwestycji w nowoczesne i bardziej efektywne technologie.

Programy te wpisują się również w szerzej zakrojone dążenia Polski do zrównoważonego rozwoju i realizacji celów klimatycznych. Zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie efektywności energetycznej przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, co jest jednym z kluczowych celów polityki klimatycznej.

Podmioty zobowiązane do oszczędzania energii, dzięki nowym programom, zyskują możliwość spełnienia swoich obowiązków w sposób korzystny dla wszystkich stron. Gospodarstwa domowe i małe i średnie przedsiębiorstwa, będą mogły skorzystać z dofinansowania do modernizacji swoich systemów grzewczych czy energetycznych, co przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii.

Również dla przedsiębiorstw energetycznych otwiera się nowy obszar działalności. Poprzez udzielanie dofinansowań mogą oni nie tylko spełnić swoje obowiązki prawne, ale również budować pozytywne relacje z klientami i społecznościami lokalnymi, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza i środowiska naturalnego.

Wciąż jest wiele do zrobienia, aby Polska mogła w pełni zrealizować swoje cele w zakresie efektywności energetycznej i jakości powietrza. Niemniej jednak, wprowadzenie programów bezzwrotnych dofinansowań stanowi znaczący krok naprzód. Rozpoczęcie tych programów na początku 2022 roku sygnalizuje początek nowego, ambitniejszego etapu w polskiej polityce energetycznej i środowiskowej.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz