Ad image

Motywowanie zespołu sprzedażowego za pomocą szkoleń

Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit

Zespoły sprzedażowe w ciągu roku przechodzą najczęściej przez róże poziomu motywacji, co wiąże się z różnorodnymi czynnikami. Najlepiej jest oczywiście utrzymać wysoką motywację do działania na równym poziomie przez cały rok, ale rzeczywistość pokazuje, że nie zawsze jest to możliwe. Konieczne jest więc przygotowywanie i wdrażanie różnorodnych działań, których celem jest maksymalne zwiększenie motywacji zespołu.

Co warto wiedzieć o motywacji zespołów sprzedażowych?

Na początku warto wyjaśnić pojęcie motywacji. Można powiedzieć, że motywacja jest celem lub przeznaczeniem działania, powodem, dla którego się poruszamy. Ponadto, motywacja działa jak katalizator i utrzymuje działanie w czasie. Z drugiej strony, motywacja musi być wewnętrzna w stosunku do tego, czego dotyczy, co znaczy, że motywacje zewnętrzne z reguły działają bardzo krótko i są znacznie słabsze. Działania takie jak seminaria, szkolenia dla sektora publicznego i warsztaty motywacyjne mogą przynieść konkretny wzrost, ale muszą iść z nimi w parze konkretne działania ze strony firmy, które mają na celu utrzymanie pozytywnych efektów w zespole. Warto więc zadać sobie zasadnicze pytanie. W jaki sposób firma może działać, by utrzymać wysoką motywację pracowników działu sprzedaży przez cały rok?

Częste szkolenia odpowiedzią na potrzebę utrzymania wysokiego poziomu motywacji

Niezwykle ważne jest tu odpowiednio częste organizowanie szkoleń dla pracowników. Mogą to być na przykład szkolenia online, które są znacznie tańsze i łatwiejsze do zorganizowania niż tradycyjne szkolenia wyjazdowe. W dzisiejszych czasach prawie każda firma szkoleniowa ma wśród swoich usług również tego rodzaju szkolenia. Czego jednak miałyby one dotyczyć?

Szkolenia mogą dotyczyć na przykład samej motywacji. Specjaliści wiedzą doskonale, że motywacja nie jest niezależną od nas cechą, choć niektórym mogłoby się wydawać, że tak właśnie jest. To raczej umiejętność, którą jak najbardziej można opanować. Utrzymywanie wysokiego poziomu motywacji wymaga jednak od zespołu sprzedażowego wkładu pracy, a więc pracownicy powinni mieć efekty, że przynosi ona dla nich efekty. Dobrą praktyką jest więc dostarczanie im możliwości wykorzystania zdobytej przez siebie wiedzy w praktyce.

Bardzo motywujące działanie mają też inne, dowolne szkolenia. Uczestnictwo w nich daje pracownikom poczucie, że w pracy się rozwijają, a nie tylko wykonują ciągle te same obowiązki. Dodatkowo możliwość samodzielnego wyboru tematyki szkoleń (co jest bardzo łatwe do zorganizowania w przypadku szkoleń online) daje zatrudnionym osobom poczucie sprawczości, co jest jednym z najważniejszych czynników motywujących do działania.

Artykuł sponsorowany