Na czym polega faktoring odwrotny?

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 3 min
3 min

Przedsiębiorcy mają różne potrzeby finansowe. W zależności od aktualnej kondycji firmy oraz stopnia jej rozwoju posiadają oni większy lub mniejszy kapitał, który pozwala spłacać wierzytelności wobec dostawców. W przypadku, gdy występują kłopoty z uregulowaniem należności za faktury dla usługodawcy lub sprzedającego, istnieje możliwość skorzystania z faktoringu odwrotnego.

Czym jest faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny to rozwiązanie przeznaczone dla firm, które mają problemy z terminowym opłacaniem faktur dla swoich dostawców. Większość z nich che utrzymywać dobre relacje biznesowe i korzystać ze stałych sprzedawców, jednak nie zawsze pozwalają na to finanse. Rozwiązanie problemu polega na pożyczeniu pieniędzy na należności od faktoranta, czyli firmy, która założy za nas kapitał na poczet terminowych spłat. W efekcie jesteśmy zobowiązani do uregulowania tej kwoty, w okresie jaki zostanie wyznaczony pomiędzy stronami. Do kwoty z faktury należy dodać również wynagrodzenie z tytułu pożyczki.

Aby było możliwe pożyczenie pieniędzy od faktoranta, dostawca musi wywiązać się ze wszystkich punktów umowy, a faktor powinien być wiarygodny finansowo i wypłacalny. Jego firma musi istnieć na rynku minimum 2 lata i względnie dobrze prosperować. Nie może być również zadłużona zarówno w instytucjach państwowych, jak i u dostawców. W skład wynagrodzenia dla faktoranta wchodzą nie tylko odsetki związane z pożyczoną kwota, ale również koszty obsługi administracyjnej związanej z obiegiem faktury. Więcej szczegółów dotyczących faktoringu odwrotnego można znaleźć na stronie internetowej https://finansowaniefaktur.pl/blog/faktoring-odwrotny.html.

Kto może skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Usługa faktoringu odwrotnego sprawdza się dla wielu branż. Szczególnie popularna est wśród tych firm, które korzystają z usług wielu dostawców, a terminy płatności faktur są bardzo krótkie. Kolejną grupą firm są te, które mają świadomość możliwości zyskania rabatów lub stałych upustów przy płatnościach przedterminowych. Wówczas wyrównują się im często koszty administracyjne oraz wynagrodzenie faktoranta. Niekiedy może to być nawet bardziej opłacalne niż płacenie należności z własnego kapitału.

Jakie korzyści daje faktoring odwrotny?

Najważniejszą wartością dla przedsiębiorstw jest polepszenie płynności finansowej. Ma ono wpływ na wizerunek firmy na rynku, ale również jej wiarygodność w oczach dostawców, z którymi chce utrzymywać pozytywne relacje. Firmy korzystające z faktoringu odwróconego mają też możliwość zyskania rabatów i stałych upustów za terminowe lub wcześniejsze płatności. Usługa ta nie ma wpływu na zdolność kredytową firmy. Pozwala też zyskać czas na zgromadzenie środków potrzebnych do uiszczenia opłat związanych ze spłatą pożyczki od faktoranta.

W jaki sposób się go rozlicza?

Sposób rozliczenia jest zależny przede wszystkim od tego, jak umówiliśmy się z firmą faktoringową. Wszelkiego rodzaju prowizje i odsetki mogą zostać opisane jako koszty na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to usługa bardzo przydatna, jednak wciąż mało popularna.

Udostępnij