Ad image

Na czym polega generowanie leadów?

Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 3 Min Read

Z marketingowego punktu widzenia nazwa lead oznacza osobę, która jest zainteresowana zakupem określonego dobra, usługi lub produktu. Oczywiście sam fakt bycia “zainteresowanym” wcale nie oznacza, że produkt ten z automatu zostanie zakupiony. Niemniej wiedza o tym pozwoli jeszcze bardziej zintensyfikować działania marketingowe, a co za tym idzie – znacząco poprawi ich skuteczność.

ABC generowania leadów

Czym zatem jest generowanie leadów? W języku marketingowców oznacza ono pozyskiwanie informacji o osobach, które są danym produktem zainteresowane. Oczywiście samo zbieranie tych danych nie jest celem samym w sobie. Informacje te są wykorzystywane w zaawansowanych procesach zakładania profili behawioralnych, a także do tworzenia na ich podstawie baz danych. Dane pozyskiwane w trakcie generowania leadów mogą mieć formę ogólnych informacji lub też – jeśli zachodzi taka potrzeba – konkretnych danych kontaktowych. Oczywiście w tym drugim przypadku ich znaczenie jest zdecydowanie istotniejsze, gdyż dzięki nim można trafić do konkretnej osoby i sprzedać jej określone dobro.

Dane i ich istota

Każdy lead sprzedażowy ma swoją wagę, a jego wartość zależy w głównej mierze od tego, jak bardzo spersonalizowane zostały określone informacje. Posiadanie danych na temat samych zainteresowań potencjalnego klienta nie jest zbyt istotną informacją, ale pozwala – przynajmniej w pewnym zakresie – zwęzić proces marketingowy tylko i wyłącznie do nich. Najbardziej cenne są te informacje, które dotyczą:

  • preferencji zakupowych, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych produktów,

  • przyczyn, dla których potencjalny klient przerwał proces zakupu dobra,

  • odwiedzanych stron WWW i ich zawartości,

  • ewentualnych produktów komplementarnych, jakimi zainteresowana byłaby dana osoba.

Bezpieczeństwo danych

Pozyskiwanie danych od potencjalnych klientów wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków. Najważniejsze z nich dotyczą kwestii związanych z RODO, a konkretnie zgodności z jego zapisami. Istotne jest również to, aby sprawdzić, czy dane zostały zebrane zgodnie z aktualnymi przepisami i za zgodą osób zainteresowanych. W przeciwnym razie, ich odkupienie od podmiotu zewnętrznego (firmy bazodanowej) może nieść ze sobą spore ryzyko i być przedmiotem późniejszej analizy prawnej.

Podsumowując, narzędzia lead generation to nowoczesny sposób na zwiększenie skuteczności marketingu w sieci. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach targetowanie i profilowanie behawioralne to podstawa sukcesu w późniejszej sprzedaży. Więcej informacji na temat generowania leadów na stronie https://feb.net.pl/ 

Artykuł sponsorowany