Nawet 200 proc. ulga podatkowa dla kosztów poniesionych na wdrożenie KSeF

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 4 min
4 min

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu uchwalona została nowelizacja ustawy o VAT, zawierająca zapisy o Krajowym Systemie e-Faktur. Pozwoli ona na wprowadzenie jednolitego standardu e-faktury, który ma uszczelnić system VAT, przyspieszyć proces cyfryzacji  przedsiębiorstw oraz ułatwić komunikację pomiędzy przedsiębiorcami. Obowiązek stosowania e-faktur w firmach, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Od początku minionego roku korzystanie z systemu jest dobrowolne.

Krajowy System e-Faktur to centralny rejestr prowadzony przez instytucje skarbowe państwa. Od lipca przyszłego roku, przedsiębiorcy będą zobowiązani wysyłać do niego faktury elektroniczne. Przed skierowaniem dokumentu do Senatu, Sejm przyjął nowelizację ustawy.

W odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości, które dotyczyły postępowania w przypadku awarii lub niedostępności systemu, zdecydowano się na wypracowanie zasad na taki wypadek. Przedsiębiorcy w takim wypadku mogą wystawiać faktury poza KSeF. Wśród nich, jest także określenie okresu awarii, który wyznaczać będzie publikacja komunikatów dotyczących jej rozpoczęcia i zakończenia. Pojawiła się również możliwość ponownego jej ogłoszenia.

Dokumenty przesłane do KSeF będą przechowywane w systemie przez 10 lat. licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.

Co istotne, wbrew wcześniejszym założeniom, wydatki na wdrożenie systemu KSeF w firmach mają być traktowane jak wydatki na badania i rozwój. Pozwoli to na zastosowanie ulgi podatkowej w wysokości nawet 200 proc. poniesionych kosztów. Zgłoszona poprawka to doskonała informacja dla przedsiębiorców, którzy obawiali się wpływu wdrożenia systemu na finanse firm.

W związku z wygaśnięciem okresu przejściowego, od 2025 r. nie będzie możliwości wystawiania faktur za pomocą kas rejestrujących. Fakturą nie będzie również paragon do 450 zł z numerem NIP. W tym wypadku przewidziano jednak wyjątki, jak bilety za przejazdy autostradą.

– Piątkowe posiedzenie sejmu, podczas którego przyjęto nowelę dotyczącą KSeF pokazało, że w rządzie jest zgodność co do tego, czy sam system e-faktur jest potrzebny i oczekiwany. Skierowanie prac do Senatu powinno być także swojego rodzaju dzwonkiem ostrzegawczym dla tych przedsiębiorców, którzy liczyli na opóźnienie w pracach czy nowy termin obligatoryjnego obowiązywania ustawy. To ostatni moment, aby rozpocząć prace nad wdrożeniem w firmach, które bezpiecznie i komfortowo zamierzają działać na nowych zasadach od lipca 2024 – mówi Michał Sosnowski, Business Development Director, Exorigo-Upos.

Poza unowocześnieniem i uszczelnieniem systemu VAT, KSeF jest przede wszystkim kolejnym znaczącym krokiem w procesie cyfryzacji polskich przedsiębiorstw. Przynosi także szereg wymiernych korzyści: uproszczenia w rozliczeniach pozwolą na przyspieszenie zwrotu VAT. Szacuje się, że termin ten skróci się z 60 do 40 dni. Krajowy System e-Faktur pozwoli także na obniżenie kosztów przedsiębiorców. Nastąpi to dzięki jednolitemu formatowi faktury ustrukturyzowanej oraz niepodważalności wystawienia faktury w KSeF, które będzie realizowane w czasie rzeczywistym. 

Podatnicy nieposiadający siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce mogą zdecydować się na fakultatywne korzystanie z KSeF, ponieważ nie zostały objęte obowiązkiem obligatoryjnego wdrożenia. 

Projekt poddany był konsultacjom z biznesem, podczas których zrezygnowano  z planowanego wcześniej obowiązku e-fakturowania sprzedaży konsumenckiej, czy złagodzono kary finansowe.

Bartosz Zbaraszczuk, wiceminister finansów i szef KAS przewiduje, że dzięki KSeF dochody budżetu mają wzrosnąć o 10 mld zł w ciągu 10 lat, a system ma obsługiwać do 2,5 mld ustrukturyzowanych faktur rocznie.

SOURCES:Exorigo-Upos
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz