NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,6% r/r w marcu

Podobne tematy

Co nowego wiemy o polskim rynku finansowym po debiucie Allegro?

Co nowego wiemy o polskim rynku finansowym po debiucie Allegro? Przede wszystkim to, że cena akcji może poszybować tak...

Pomimo pandemii rynki małego i dużego AGD pozostają stabilne

W okresie globalnej pandemii światowy rynek (z wyłączeniem Ameryki Północnej i RPA) małego AGD wzrósł w ujęciu wartościowym o...

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na restrukturyzację

Polskie firmy coraz częściej sięgają po restrukturyzację. Do końca września 2020 roku wszczęto w Polsce 405 postępowań restrukturyzacyjnych. Na...

W marcu 2020 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 4,6 proc. (r/r). Narodowy Bank Polski opublikował 16 kwietnia 2020 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w marcu 2020 r. W marcu w relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,8 proc., wobec 4,0 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,5 proc., wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,4 proc., wobec 3,5 proc. miesiąc wcześniej.

W marcu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 4,6 proc. r/r (z 4,7 proc. w lutym). Do spadku wskaźnika CPI przyczynił się silny spadek cen paliw do prywatnych środków transportu (o 4,6 proc. m/m; spadek rocznej dynamiki cen z 2,4 proc. w lutym br. do -2,9 proc. w marcu br. – efekt globalnego spadku popytu). Wzrosła natomiast dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (do 8,0 proc. r/r wobec 7,5 proc. w lutym; głównie z powodu wzrostu cen mięsa). Dynamika cen usług w marcu 2020 r. wzrosła nieznacznie do 6,5 proc. r/r (wobec 6,4 proc. w lutym), co wynikało ze wzrostu opłat za wywóz śmieci, a także wzrostu cen usług pasażerskiego transportu powietrznego, w zakresie łączności oraz ubezpieczeń. Z kolei dość silnie spadła dynamika cen usług w zakresie turystyki zorganizowanej za granicą (przy czym zgodnie z komunikatem GUS udział danych szacowanych w przypadku tej grupy jest istotny i przekracza 50% w marcu). Dynamika cen towarów nieżywnościowych (włącznie z napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi) nie zmieniła się w marcu 2020 r. i wyniosła 1,2 proc. r/r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

źródło: NBP

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.