NBP: W lutym inflacja bazowa wyniosła 3,6 proc. r/r

Podobne tematy

Co nowego wiemy o polskim rynku finansowym po debiucie Allegro?

Co nowego wiemy o polskim rynku finansowym po debiucie Allegro? Przede wszystkim to, że cena akcji może poszybować tak...

Pomimo pandemii rynki małego i dużego AGD pozostają stabilne

W okresie globalnej pandemii światowy rynek (z wyłączeniem Ameryki Północnej i RPA) małego AGD wzrósł w ujęciu wartościowym o...

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na restrukturyzację

Polskie firmy coraz częściej sięgają po restrukturyzację. Do końca września 2020 roku wszczęto w Polsce 405 postępowań restrukturyzacyjnych. Na...

W lutym 2020 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 4,7 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 16 marca 2020 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w styczniu i lutym 2020 r. W lutym w relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 4,0 proc., wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,5 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej.

W lutym 2020 r. wskaźnik inflacji CPI wzrósł do 4,7 proc. r/r (z 4,3 proc. w styczniu). Do wzrostu wskaźnika CPI przyczyniły się w największym stopniu: wzrost dynamiki cen energii elektrycznej (do 13,2 proc. r/r wobec 9,4 proc. r/r w styczniu – efekt wejścia w życie nowych taryf na sprzedaż i dystrybucję), wzrost cen wyrobów akcyzowych (do 4,1 proc. r/r wobec 2,6 proc. r/r w styczniu – na skutek wzrostu od stycznia stawki podatku akcyzowego na alkohol etylowy oraz wyroby tytoniowe) oraz dalszy wzrost dynamiki cen usług (do 6,4 proc. r/r wobec 5,9 proc. r/r w styczniu – w wyniku wzrostu cen m.in. administrowanych usług związanych z użytkowaniem mieszkania oraz usług gastronomicznych).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Źródło: NPB

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.