Nelro Data SA w procesie restrukturyzacji

Nie od dziś wiadomo, że dystrybucja IT to ciężki kawałek chleba – niskie marże, konieczność posiadania wartości dodanej, dynamiczne zmiany technologiczne. Do tego regulacje prawne, które nie zawsze działają zasadnie, szkodząc firmom. Dowodem na to jest wejście w proces restrukturyzacji dystrybutora Nelro Data S.A. Firma, która jeszcze niedawno pytana o wejście na parkiet warszawskiej giełdy nie mówiła nie, dziś mierzy się z problemami finansowymi.

Spółka poinformowała dziś „otoczenie biznesowe” o obecnej sytuacji, w której to na jej wniosek otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, mające na celu ochronę interesów firmy oraz wierzycieli i kontrahentów. Powodem złożenia wniosku była decyzja zabezpieczająca Urzędu Skarbowego, który w opinii spółki bezpodstawnie zajął część jej należności.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy z dnia 30 stycznia 2018, firma Nelro Data SA została objęta postępowaniem sanacyjnym, które pozwoli na prowadzenie dalszej działalności dystrybucyjnej, w tym także regulowanie bieżących zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją wierzytelności.

Łukasz PacholskiFirma zapewnia o intencji kontynuowania wszystkich obowiązujących umów handlowych, których realizacja umożliwi zachowanie płynności finansowej. Utrzymanie się firmy w obrocie gospodarczym to cel, jaki powinien w tym szczególnym momencie przyświecać wszystkim podmiotom, które dotychczas współpracowały z nią handlowo, współtworząc jej sukces rynkowy oraz umożliwiając dynamiczny rozwój poparty licznymi nagrodami branżowymi. Prawo Restrukturyzacyjne jest narzędziem, które pozwoli ochronić interesy firmy oraz jej partnerów handlowych, a także miejsca pracy. Jestem przekonany, że solidarność i dalsze wsparcie umożliwią zakończenie procesu naprawczego sukcesem – powiedział Łukasz Pacholski, Wiceprezes Zarządu

W informacji podano, że ewentualne postępowanie układowe jest możliwe jedynie w odniesieniu do zobowiązań powstałych przed 30 stycznia 2018 roku. Wszelkie roszczenia zaistniałe po tej dacie będą regulowane terminowo, co jest warunkiem koniecznym trwania trybu sanacyjnego.

Zarząd spółki ustalił terminarz spotkań z zarządcą masy sanacyjnej, tak aby konsultować i opiniować kluczowe dla firmy poczynania.

Obecna nazwa firmy brzmi „Nelro Data SA w restrukturyzacji”.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.