Ad image

NIS2 – do kiedy firmy mają czas na implementację?

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne Unia Europejska zdecydowała o zaostrzeniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego. Nowa dyrektywa NIS2, mająca na celu wzmocnienie obrony przed atakami na łańcuchy dostaw i zwiększenie rygorów sprawozdawczych, wprowadza surowe wymogi dla kluczowych firm działających w Europie.

Kuba Kowalczyk - Dziennikarz Brandsit

W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, Unia Europejska podejmuje decydujące kroki w celu zwiększenia swojej odporności cyfrowej. Dyrektywa o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS2), która rozszerza ramy prawne z 2016 roku, stanowi odpowiedź na wzrost ataków na łańcuchy dostaw oraz potrzebę bardziej rygorystycznych procedur raportowania w całej Europie. NIS2 dotyczy ponad 160 000 firm, zwłaszcza tych o kluczowym znaczeniu dla infrastruktury krytycznej, obejmującej 15 sektorów.

Kluczowe obszary i wymogi NIS2

Dyrektywa NIS2 wprowadza cztery główne obszary, które mają na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa cybernetycznego w UE:

  • Zarządzanie ryzykiem: Firmy są zobowiązane do implementacji wielowarstwowych strategii minimalizacji ryzyka. Obejmuje to zaawansowane protokoły zarządzania incydentami, wzmocnienie bezpieczeństwa sieci i technologie szyfrowania.
  • Odpowiedzialność korporacyjna: Dyrektywa podkreśla rolę zarządu w monitorowaniu cyberbezpieczeństwa, wprowadzając jednocześnie sankcje finansowe za niedbalstwo, które przyczynia się do naruszeń bezpieczeństwa.
  • Obowiązki sprawozdawcze: Organizacje muszą zapewnić szybkie zgłaszanie incydentów cybernetycznych, które znacząco wpływają na ich działalność lub bezpieczeństwo danych klientów.
  • Ciągłość biznesowa: Wymagane są solidne plany zapewniające działalność firmy po poważnych incydentach cybernetycznych, włączając strategie odzyskiwania danych i procedury awaryjne.

Minimalne wymogi NIS2

Dyrektywa określa dziesięć podstawowych wymagań, które każda firma w UE powinna spełniać, by zgodnie z NIS2 utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa cybernetycznego. Wymogi te obejmują oceny ryzyka, zastosowanie kryptografii, efektywne zarządzanie incydentami, bezpieczne zaopatrzenie systemów, oraz procedury bezpieczeństwa dla personelu. Nieprzestrzeganie tych wymagań grozi znacznymi grzywnami, które mogą osiągnąć nawet 10 milionów euro lub 2% rocznego obrotu globalnego dla kluczowych firm.

Strategie przygotowawcze

Firmy działające w UE muszą podjąć szereg strategicznych kroków w celu przygotowania się do dyrektywy NIS2. To obejmuje ocenę zgodności istniejących środków bezpieczeństwa z nowymi wytycznymi, integrację nowych technologii oraz dostosowanie procedur związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Istniejące ramy, takie jak NIST Cyber Security Framework czy ISO27001, mogą ułatwić ten proces.

NIS2 to nie tylko nowa regulacja prawna; to także sygnał dla firm, że nadszedł czas na zdecydowane działania w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa. Wprowadzenie tej dyrektywy zwiększa ciężar odpowiedzialności i podkreśla znaczenie proaktywnego podejścia do zarządzania ryzykiem cybernetycznym w szybko zmieniającym się cyfrowym krajobrazie Europy. Czas do 17 października 2024 roku, kiedy mija termin implementacji nowych przepisów,  może wydawać się odległy, ale dla firm związanych z kluczowymi sektorami, przygotowania muszą rozpocząć się jak najszybciej.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *