Ad image

NIS2 – Jak uniknąć wielomilionowej grzywny i spać spokojnie?

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 3 min

NIS2 to zaktualizowana wersja dyrektywy NIS, która weszła w życie w maju 2018 roku. Jest to zbiór wytycznych i regulacji mających na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Ale uwaga, państwa członkowskie mają czas do października 2024 roku na wdrożenie tych zmian. I nie jest to tylko problem rządów; firmy i organizacje również muszą się dostosować.

Siedem złotych reguł

Dyrektywa NIS2 wprowadza siedem kompleksowych wymagań bezpieczeństwa, od analizy ryzyka po wykorzystanie kryptografii. To nie jest już tylko “dobre praktyki”, to jest teraz standard. I jeśli myślisz, że to tylko dla “wielkich graczy”, zastanów się jeszcze raz. Grzywny za nieprzestrzeganie mogą wynieść do 10 milionów euro.

Złożoność i koszty

Zgodność z NIS2 nie jest łatwa ani tania. Ale czy możemy sobie pozwolić na ignorowanie cyberbezpieczeństwa w erze, gdy firmy są bardziej zależne od technologii niż kiedykolwiek wcześniej? Odpowiedź brzmi: nie. Zgodność z NIS2 jest inwestycją w przyszłość firmy i jej reputację. Nie jesteśmy już w erze, gdy hakerzy byli tylko nastolatkami siedzącymi w piwnicach. Dziś mamy do czynienia z zaawansowanymi grupami przestępczymi i państwowymi, które celują w krytyczne infrastruktury. NIS2 jest odpowiedzią na te rosnące zagrożenia, wymagając od firm poprawy w zakresie odporności, wykrywania i reagowania na incydenty.

Rola zewnętrznych dostawców

Badanie Nozomi Networks pokazuje, że firmy coraz bardziej polegają na zewnętrznych dostawcach informacji o zagrożeniach i konsultacjach. To podkreśla, że cyberbezpieczeństwo to nie tylko wewnętrzny problem firmy, ale również globalne wyzwanie, które wymaga współpracy.

NIS2 to więcej niż tylko kolejny zbiór przepisów; to katalizator zmian w sposobie, w jaki myślimy o cyberbezpieczeństwie. To wyzwanie, ale również szansa. Szansa na zbudowanie bardziej zrównoważonego i bezpiecznego ekosystemu cyfrowego w Europie.

Więc, czy jesteś gotów na NIS2? Jeśli nie, czas zacząć. Bo jak mówi stare przysłowie: lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Przeczytaj więcej o NIS2:

NIS2 w pigułce [Magazyn BrandsIT]
Od teorii do praktyki: jak wdrożyć NIS 2 w firmie? [Brandsit]
Cyberbezpieczeństwo w obliczu NIS2 – zrozumieć i zastosować [Brandsit]
Obowiązki podmiotów kluczowych i ważnych w świetle Dyrektywy NIS2 [Magazyn BrandsIT]
Ponad cyberobronę – Jak reagować na naruszenia bezpieczeństwa? [Brandsit]