Notowania akcji Indata będą zawieszone?

We wczorajszym raporcie bieżącym Indata S.A. podała, że został złożony wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki w okresie od 4 grudnia 2017 r. do 14 grudnia 2017 r. włącznie, w związku z procedurą scalenia akcji w depozycie.

27 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w ramach którego postanowiono, że zostaną połączone (scalone) akcje Spółki poprzez podwyższenie ich wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Wobec tego wczoraj podjęto kroki ku realizacji tego założenia.

„W związku z powyższym, Zarząd Spółki niniejszym zwraca się również do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji stanowiła jedno – lub wielokrotność liczby dziesięć.” – zaznaczono w komunikacie.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.