[the_ad_group id="105318"]

Nowa brytyjska ustawa o bezpieczeństwie w internecie – ambitna, ale kontrowersyjna

Brytyjscy ustawodawcy zatwierdzili nową, ambitną, ale kontrowersyjną ustawę o bezpieczeństwie w Internecie, która ma na celu rozprawienie się z firmami cyfrowymi i społecznościowymi, takimi jak TikTok, Google oraz Facebook i Instagram. Rząd twierdzi, że ustawa sprawi, że Wielka Brytania będzie najbezpieczniejszym miejscem na świecie do bycia online, jednak grupy zajmujące się prawami cyfrowymi obawiają się, że może to zagrażać prywatności i wolności słowa w Internecie.

[the_ad_group id="105318"]

Nowa brytyjska ustawa o bezpieczeństwie w internecie – ambitna, ale kontrowersyjna

Brytyjscy ustawodawcy zatwierdzili nową, ambitną, ale kontrowersyjną ustawę o bezpieczeństwie w Internecie, która ma na celu rozprawienie się z firmami cyfrowymi i społecznościowymi, takimi jak TikTok, Google oraz Facebook i Instagram. Rząd twierdzi, że ustawa sprawi, że Wielka Brytania będzie najbezpieczniejszym miejscem na świecie do bycia online, jednak grupy zajmujące się prawami cyfrowymi obawiają się, że może to zagrażać prywatności i wolności słowa w Internecie.

Ustawa jest odpowiedzią Wielkiej Brytanii na globalne wysiłki mające na celu ograniczenie wpływu technologicznego przemysłu, zdominowanego przez amerykańskie firmy. Unia Europejska również wprowadziła swoją ustawę o usługach cyfrowych, mającą na celu oczyszczenie mediów społecznościowych dla użytkowników w bloku 27 krajów.

Zakres i wymogi ustawy

Prace nad ustawą trwały od 2021 roku. Nowe prawo wymaga od platform mediów społecznościowych usunięcia nielegalnych treści, takich jak wykorzystywanie seksualne dzieci, mowa nienawiści i terroryzm, oraz daje użytkownikom większą kontrolę, w tym możliwość blokowania anonimowych trolli. Rząd twierdzi, że prawo przyjmuje podejście „zerowej tolerancji” do ochrony dzieci i czyni platformy prawnie odpowiedzialnymi za ich bezpieczeństwo w Internecie.

Konsekwencje dla firm technologicznych

Firmy, które nie dostosują się do nowych przepisów, mogą zostać ukarane grzywnami do 18 milionów funtów lub 10% rocznej globalnej sprzedaży. Kierownicy wyższego szczebla w firmach technologicznych również mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeśli ich firma nie zastosuje się do zawiadomień organów regulacyjnych.

Rola Ofcom

Ofcom, brytyjski regulator komunikacji, będzie odpowiedzialny za egzekwowanie prawa, skupiając się najpierw na nielegalnych treściach, jako że rząd przyjmuje „stopniowe podejście” do wprowadzenia ustawy w życie.

Krytyka i kontrowersje

Grupy zajmujące się prawami cyfrowymi, takie jak Open Rights i Electronic Frontier Foundation, wyraziły obawy, że firmy technologiczne mogą zostać zmuszone do wyboru między odkażeniem swoich platform a naruszeniem prywatności użytkowników. Prawo ustanawia również konflikt między brytyjskim rządem a firmami technologicznymi w sprawie technologii szyfrowania, dając organom możliwość wymagania instalowania „akredytowanej technologii” do skanowania zaszyfrowanych wiadomości.

Nowa brytyjska ustawa o bezpieczeństwie w Internecie jest ambitnym, ale kontrowersyjnym krokiem w kierunku regulacji przestrzeni cyfrowej. Chociaż ma na celu ochronę użytkowników, zwłaszcza dzieci, przed szkodliwymi treściami online, krytycy obawiają się, że może to prowadzić do naruszeń prywatności i wolności słowa oraz podważać bezpieczeństwo komunikacji online.

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów