Nowe odkrycie koreańskich naukowców może zrewolucjonizować świat technologii

Nowe odkrycie koreańskich naukowców może zrewolucjonizować świat technologii

Trzej badacze z Korei Południowej twierdzą, że zrewolucjonizowali sposób, w jaki rozumiemy nadprzewodnictwo, sugerując możliwość działania tych materiałów w temperaturze pokojowej. Jeżeli ich odkrycie zostanie potwierdzone, otworzy to zupełnie nowe możliwości dla elektroniki i może doprowadzić do znacznego obniżenia cen energii elektrycznej.

Przełomową technologię opracowali Sukbae Lee i Ji-Hoon Kim z Quantum Energy Research Center oraz Young-Wan Kwon z KU-KIST Graduate School of Converging Science and Technology na Uniwersytecie Koreańskim. Wynikami swojej pracy podzielili się w niedawno opublikowanym artykule.

Nadprzewodniki to materiały, które przewodzą elektryczność bez oporu, a więc bez żadnych strat energii – na przykład w formie ciepła. Większość z nich działa jedynie w ekstremalnie niskich temperaturach i wysokim ciśnieniu, co do tej pory stanowiło znaczące ograniczenie ich zastosowania.

Koreańscy naukowcy twierdzą, że znaleźli sposób na modyfikację substancji ołowiowo-apatytowej, nazwanej LK-99. Nowy nadprzewodnik, według twierdzeń naukowców, może funkcjonować przy temperaturze poniżej 127 stopni Celsjusza, bez konieczności utrzymywania go w specjalnych komorach ciśnieniowych.

Co to oznacza dla nas, przeciętnych użytkowników technologii? Przede wszystkim nadprzewodnik taki jak LK-99 może wpłynąć na zwiększenie wydajności komputerów osobistych. Może być również wykorzystany w urządzeniach medycznych, takich jak MRI, eliminując konieczność ich ekstremalnego chłodzenia. Inne zastosowania to zastępowanie potężnych magnesów w pociągach magnetycznych i reaktorach termojądrowych oraz tworzenie super wydajnych linii przesyłowych energii. Dzięki braku strat energii w przesyłaniu, prąd mógłby znacznie potanieć.

Modyfikacja LK-99 polega na zastąpieniu części ołowiu jonami miedzi. Ta zmiana powoduje niewielkie zmniejszenie objętości materiału, co skutkuje powstaniem mikroskopijnych zniekształceń strukturalnych. Według naukowców, te odkształcenia prowadzą do powstania nadprzewodzących studni kwantowych, które są kluczem do osiągnięcia nadprzewodnictwa.

Jednak choć odkrycie koreańskich naukowców jest pionierskie, nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone. Ich badanie nie zostało zaakceptowane ani opublikowane w recenzowanym czasopiśmie. Profesorowie Susannah Speller i Chris Grovenor z Uniwersytetu Oksfordzkiego wyrazili pewne wątpliwości co do twierdzeń koreańskiego zespołu, uważając, że dowody na nadprzewodnictwo w tych próbkach nie są jeszcze przekonujące.

Warto zauważyć, że praktyczne zastosowanie nadprzewodników działających w temperaturze pokojowej jest nadal obszarem intensywnych badań. Istnieją również istotne wyzwania techniczne do pokonania, zanim ta technologia stanie się praktyczna i ekonomiczna na dużą skalę. Jednak odkrycie naukowców z Korei Południowej otwiera fascynujące perspektywy dla przyszłości technologii.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów