Nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami to nieuzasadnione obowiązki dla branży cyfrowej – twierdzi Związek Cyfrowa Polska

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
3 min

Eksperci Związku Cyfrowa Polska interweniują w Ministerstwie Finansów. Powód? Projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, która – według Cyfrowej Polski – stoi w sprzeczności z unijną Dyrektywą DAC-7 i może spowodować nałożenie nieuzasadnionych obowiązków na operatorów platform internetowych.

1 stycznia 2024 roku w życie wejdzie unijna Dyrektywa DAC-7, nakładająca szczegółowe obowiązki raportowania na platformy cyfrowe. „Platforma” jest w tym kontekście szerokim pojęciem, bo obejmuje wszystkie strony internetowe oraz oprogramowanie (także aplikacje na smartfony), które umożliwiają sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu sprzedaży, świadczenia usług, najmu i innych „stosownych czynności”.

Głównym założeniem Dyrektywy DAC7 jest weryfikacja podatkowa platform zarejestrowanych przynajmniej w jednym z państw Unii Europejskiej. Według zapisów Dyrektywy, każda platforma może dokonać wyboru państwa członkowskiego UE, w którym operator będzie wypełniał obowiązek sprawozdawczy.

Tymczasem na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który, jeśli zostanie przyjęty, może prowadzić do nieuzasadnionego namnożenia obowiązków raportowania. Co dodatkowo będzie oznaczać konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów. A te w wielu przypadkach mogą zostać przerzucone na konsumentów.

- Advertisement -

Polska jedynym państwem nie przestrzegającym zasady raportowania?

Dlatego Związek Cyfrowa Polska, organizacja zrzeszająca największe firmy z branży nowoczesnych technologii działające w Polsce, wystosował list do Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Eksperci zwracają w nim uwagę na zapisy, które w ich ocenie powinny zostać szczegółowo zweryfikowane.

“Projekt ustawy, który opiniujemy, znacząco różni się w kwestii zakresu regulowania obowiązków raportowania od Dyrektywy DAC-7. Jeśli te różnice nie zostaną wyeliminowane w ostatecznym projekcie przepisów, wymogi nakładane przez polskie regulacje na raportujących operatorów platform będą istotnie szersze, niż wynika to z założeń Dyrektywy.”

Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski

Michał Kanownik dodaje, że jedną z bardziej istotnych kwestii jest pełne zwolnienie z obowiązku raportowania w Polsce operatorów platform, którzy będą wypełniali tę powinność w innym państwie członkowskim UE.

“To kwestia bezpośrednio wynikająca z zapisów Dyrektywy DAC-7. Polska może być jednym z niewielu państw członkowskich UE, jeśli nie jedynym, które efektywnie nie przestrzega przewidzianej w Dyrektywie zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych tylko w jednym państwie.”

prezes Związku Cyfrowa Polska

I dodaje, że konieczność podwójnego raportowania nie zapewni Polsce większej skuteczności ściągania podatków, ponieważ proponowany w ustawie zapis dotyczy głównie danych sprzedawców spoza UE.

Do listu, wysłanego na adres Ministerstwa Finansów, dołączono szczegółową tabelę z podsumowaniem wszystkich rozbieżności w przepisach.

„Mamy nadzieję, że podsumowanie to okaże się pomocne w dalszych pracach nad polską implementacją Dyrektywy DAC-7 i wyrażamy gotowość naszego wsparcia w toku dalszych prac nad tymi regulacjami”

piszą eksperci Cyfrowej Polski
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz

- REKLAMA -