Od e-commerce do AI – Amazon rewolucjonizuje swoje dochody

Natalia Zębacka
Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit

Amazon, globalny lider e-commerce, wykazał znaczący wzrost w pierwszym kwartale 2023 roku, osiągając przychody na poziomie 143,31 miliarda dolarów, co oznacza 13-procentowy wzrost rok do roku. Wzrost ten był napędzany głównie przez rozwijające się sektory przetwarzania w chmurze oraz nowe przychody z reklam na platformie streamingowej Prime Video.

Amazon ogłosił imponujące wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku, odnotowując wzrost przychodów do 143,31 miliarda dolarów, co stanowi zwiększenie o 13% w stosunku do roku ubiegłego. Firma kontynuuje swoją ekspansję w sektorach takich jak przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja i reklama cyfrowa.

Wzrost dzięki chmurze i sztucznej inteligencji

Głównym czynnikiem wzrostu w pierwszym kwartale była jednostka Amazon Web Services (AWS), która wygenerowała przychody na poziomie 25,04 miliarda dolarów, oznaczające wzrost o 17% w porównaniu z poprzednim rokiem. AWS, którego głównymi klientami są przedsiębiorstwa, stał się fundamentem strategii Amazon w konkurencyjnej arenie sztucznej inteligencji. Pomimo obaw dotyczących globalnej gospodarki, które w ubiegłym roku wpłynęły na spowolnienie wzrostu, AWS odwrócił ten trend, wykorzystując swoje rozwiązania AI do przyciągnięcia nowych przedsiębiorstw.

Prime Video jako nowe źródło przychodów reklamowych

Inną istotną dziedziną wzrostu była reklama cyfrowa, szczególnie w kontekście usługi streamingowej Prime Video. Po wprowadzeniu reklam do Prime Video pod koniec stycznia, firma odnotowała 24% wzrost sprzedaży w swojej branży reklam internetowych. Zmiana ta otworzyła nową ścieżkę przychodów, przyciągając reklamodawców, którzy wcześniej nie korzystali z platformy Amazon.

Reakcje rynku i inwestycje w AI

Inwestorzy zareagowali pozytywnie na te wyniki, co przełożyło się na wzrost wartości akcji Amazon o około 2% w handlu pozagiełdowym. Dodatkowo, godne uwagi jest inwestycje Amazon w sektor AI, w tym 4 miliardowe dofinansowanie do startupu AI Anthropic. Współpraca ta ma na celu rozwój tzw. modeli fundamentów, które są kluczowe dla technologii AI, stanowiąc strategiczny krok w konkurencji z innymi gigantami technologicznymi, takimi jak Microsoft.

Perspektywy i wyzwania

Chociaż Amazon spodziewa się kontynuować swoją trajektorię wzrostu, z prognozowanymi przychodami netto w drugim kwartale między 144 a 149 miliardami dolarów, firma napotyka również wyzwania regulacyjne i antymonopolowe, co może wpłynąć na jej przyszłe działania. Redukcja kosztów poprzez cięcia etatów w różnych działach firmy również sygnalizuje strategiczne dostosowywanie się do zmieniającego się środowiska ekonomicznego.