- Reklama -

ExMetrix: Optymizm w prognozach PKB jest uzasadniony

Zobacz

- Reklama -

Główny Urząd Statystyczny opublikował szacunkowe dane dotyczące dynamiki PKB w czwartym kwartale 2017 roku. Wynika z nich, że w IV kwartale 2017 PKB wzrósł o 5,1 procent. Zatem realny wzrost produktu krajowego brutto w całym 2017 roku wyniósł 4,6 proc. Takie tempo wzrostu widzieliśmy ostatnio w roku 2011, a napędzały go wówczas inwestycje.

Rok 2017 przyniósł wyraźne przyspieszenie dynamiki PKB, która rok wcześniej wyniosła zaledwie 2,9 proc., co było najgorszym wynikiem od trzech lat. W roku 2016 dynamika PKB była jednak napędzana przez szybko rosnącą konsumpcję prywatną oraz wydatki rządowe. Za 1,2 punktu procentowego odpowiadał wtedy wzrost zapasów. Natomiast inwestycje obniżyły wówczas dynamikę PKB o 1,6 pkt. proc. W 2017 roku struktura wzrostu PKB uległa radykalnej zmianie. Wszystkie składowe PKB miały wpływ dodatni. Konsumpcja prywatna wzrosła o 2,8 pkt. proc., inwestycje 1,0 pkt. proc., przyrost zapasów 0,2 pkt. proc., a eksport netto 0,1 pkt. proc.

W skali całego 2017 roku konsumpcja zwiększyła się realnie o 4,8 proc. rdr wobec wzrostu o 3,9 proc. rok wcześniej. Dynamika inwestycji wyniosła aż 5,4 proc. wobec spadku o 7,9 proc. w 2016 r. Zatem czwartym kwartale 2017 roku mieliśmy do czynienia z inwestycyjnym boomem. W pełni potwierdziły się przewidywania ExMetrix co do wzrostu inwestycji zawarte w artykule z 12.12.2018:

Wskaźniki wyprzedzające inwestycje sugerują, że dynamika inwestycji będzie w kolejnych kwartałach rosła. Rośnie m.in. wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych inwestycji, wartość rynku leasingu, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wartość przetargów publicznych, absorpcja środków z UE. Wskazuje na to również rosnący od dłuższego czasu udział nakładów na środki trwałe w akumulacji brutto. Sugeruje to możliwość odwrócenia niekorzystnego trendu i rozpoczęcie wzrostu udziału nakładów inwestycyjnych w PKB. Ponadto wchłonięcie zastrzyku inwestycji z UE pomoże w 2018 roku wygenerować wzrost PKB zbliżony lub nawet wyższy od osiągniętego w 2017 roku.

Aktualna pozostaje prognoza ExMetrix, zakładająca mocny wzrost PKB na rok 2018, przy czym model, po zasileniu najnowszymi danymi, koryguje ją nieco w górę.

Prognoza ExMetrix po I półroczu 2018 to +4,35%, a po II półroczu +4,85%. Zatem prognoza wzrostu PKB w Polsce na 2018 rok opracowana przez ExMetrix to ok. +4,6%.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.