Oracle rozszerza możliwości Oracle NetSuite w zakresie AI

Oracle NetSuite wprowadza rewolucyjne rozszerzenie swoich możliwości generatywnej sztucznej inteligencji, umożliwiając użytkownikom wykorzystywanie danych biznesowych do tworzenia spersonalizowanych treści. Ta innowacja ma na celu przekształcenie sposobu, w jaki firmy zarządzają procesami biznesowymi, poprzez zwiększenie produktywności i poprawę dokładności operacyjnej.

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
3 min

Oracle NetSuite ogłosił znaczące rozszerzenie swoich możliwości z zakresu generatywnej sztucznej inteligencji (AI). Nowa funkcjonalność, znana jako NetSuite Text Enhance, ma na celu umożliwienie użytkownikom efektywniejszego wykorzystywania danych biznesowych do tworzenia i udoskonalania spersonalizowanych treści. Ta innowacja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na narzędzia wspierane przez AI, które mogą przyczynić się do zwiększenia produktywności i efektywności operacyjnej firm.

NetSuite Text Enhance integruje się z szerokim zakresem procesów biznesowych, od finansów i księgowości, przez łańcuch logistyczny i operacje, po sprzedaż i marketing oraz obsługę klienta. Cel jest jasny: pomoc organizacjom w szybszym i wydajniejszym osiąganiu ich celów poprzez zwiększenie produktywności, zmniejszenie błędów ludzkich, poprawę spójności i przyspieszenie procesów biznesowych.

Kluczowym aspektem nowej funkcjonalności jest nacisk na bezpieczeństwo i prywatność danych. Zbudowana na Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i wykorzystując wiodące w branży usługi AI, generatywne możliwości AI NetSuite Text Enhance są zaprojektowane tak, aby chronić dane korporacyjne. Zgodnie z ogłoszeniem, żadne dane klientów nie są udostępniane zewnętrznym dostawcom LLM ani przeglądane przez innych klientów, a niestandardowe modele AI, przeszkolone na podstawie danych klienta, są dostępne wyłącznie dla tego klienta.

Oracle podkreśla, że te ulepszenia AI nie wiążą się z dodatkowymi kosztami dla klientów, stanowiąc przeciwwagę do podejścia niektórych konkurentów, takich jak SAP, którzy mogą wymagać do 30% więcej budżetu na swoje generatywne funkcje AI. Oracle NetSuite traktuje te ulepszenia jako integralną część rozwoju produktu, co jest znaczącym atutem dla użytkowników, którzy mogą korzystać z zaawansowanych narzędzi AI bez obaw o wzrost kosztów.

- Advertisement -

Pomimo że generatywna sztuczna inteligencja jest obecnie jednym z najgorętszych tematów w technologii, “małżeństwo” między AI a aplikacjami biznesowymi jest nadal na wczesnym etapie. Jak stwierdził Evan Goldberg, Oracle NetSuite EPP, w Axios, “AI będzie wszędzie – to nie jest coś, co zamierzasz włączyć lub wyłączyć. Nie ma sensu utrudniać lub drożenia klientom korzystania z niego.” Takie podejście może zapowiadać przyszłość, w której narzędzia AI stają się nieodłącznym elementem ekosystemów biznesowych, oferując znaczące ulepszenia bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Oracle NetSuite wyznacza kierunek dla przyszłości oprogramowania dla biznesu, gdzie integracja z generatywną sztuczną inteligencją może nie tylko przyspieszać i usprawniać działania firm, ale również robić to w sposób bezpieczny i kosztowo efektywny. 

Udostępnij
- REKLAMA -