Organizacje korzystają średnio z 1000 aplikacji

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
6 min

Nowe dane pokazują, że liczba aplikacji biznesowych w firmach wzrosła o prawie 10% w ciągu ostatniego roku, przekraczając przeciętnie 1 000 aplikacji w każdej firmie. Jednak zaledwie mniej niż 30% z nich jest ze sobą zintegrowanych, co prowadzi do wzrostu kosztów, dublowania pracy, obniżenia produktywności i rozłącznych doświadczeń.

W ramach corocznego raportu MuleSoft Connectivity Benchmark Report przebadano 1050 dyrektorów IT (CIOs) oraz decydentów IT, aby lepiej zrozumieć nadchodzące wyzwania i kroki, jakie mogą podjąć organizacje, aby odnieść sukces w warunkach niepewności gospodarczej.

Wyzwania związane z integracją spowalniają wysiłki w zakresie transformacji cyfrowej  

Integracja leży w centrum transformacji cyfrowej i doświadczeń użytkowników. Jednak 80% respondentów twierdzi, że wyzwania integracyjne spowalniają ich wysiłki, prowadząc do tworzenia silosów danych i rozłącznych zbiorów. Główne wnioski pokazują:

 • Rośnie liczba aplikacji: Przedsiębiorstwa używają średnio 1 061 różnych aplikacji, co stanowi 10% wzrost z 976 zidentyfikowanych aplikacji w raporcie z 2022 roku. 
 • Brak integracji jest rosnącym wyzwaniem: Tylko średnio 29% aplikacji jest obecnie zintegrowanych.
  Rosną koszty integracji niestandardowej: W ciągu ostatnich 12 miesięcy, firmy wydały średnio 4,7 mln USD na wdrożenie niestandardowych integracji, co stanowi 21% wzrost z 3,7 mln USD zgłoszonych w ubiegłym roku. 
 • 36% respondentów twierdzi, że integracja silosowych aplikacji i danych jest ich największym wyzwaniem związanym z transformacją cyfrową. 

Są jednak sposoby, aby temu zapobiec – nowe technologie rozwiązują wspomniane problemy i ułatwiają integrację. Coraz więcej z największych firm na świecie wykorzystują technologie danych w czasie rzeczywistym do integracji, pobierania i przechowywania strumieni danych na ogromną skalę. 

Łączność oparta na interfejsach API pomaga firmom integrować aplikacje i dane 

Z czasem, gdy organizacje stają się coraz bardziej zaawansowane cyfrowo i koncentrują się na kosztach, zdecydowana większość (99%) wykorzystuje interfejsy API do integracji aplikacji i danych w celu tworzenia unikalnych doświadczeń klientów i generowania przychodów. 

 • 68% organizacji, które wyprzedzają planowany postęp transformacji cyfrowej, posiada w pełni rozwiniętą strategię upoważniania niewykwalifikowanych technicznie użytkowników do łatwej integracji aplikacji i źródeł danych za pomocą interfejsów API. Udowadnia to, że narzędzia low-code mogą poprawić sprawność biznesu. 
 • 38% generujących przychody zasobów cyfrowych organizacji, takich jak możliwości handlu elektronicznego i portale partnerskie, wykorzystuje interfejsy API. Rok wcześniej z funkcji korzystało 35%. Natomiast aż 75% organizacji stosuje obecnie strategię integracji API typu top-down.

Wraz z rosnącymi wymaganiami, działy IT szukają automatyzacji, by wspierać przepływy pracy niezwiązane z technologią 

Zarządzające operacjami technicznymi organizacji zespoły IT coraz częściej sięgają po automatyzację w celu zwiększenia wydajności i produktywności całej firmy. RPA – umożliwiająca zespołom automatyzację procesów biznesowych i zadań za pomocą botów – jest to jedna z technologii automatyzacji, która szybko przyjmuje się w przedsiębiorstwach, a 33% organizacji stale inwestuje w tę technologię. 

 • 92% pracowników przedsiębiorstw stwierdziło, że co najmniej jeden dział w ich firmie wymaga zarówno integracji, jak i automatyzacji.
 • Dział IT nadal dominuje w kwestii automatyzacji w warunkach cyfrowego przełomu: Programiści (72%), operacje IT (65%) i administratorzy aplikacji (49%) są najczęściej odpowiedzialni za automatyzację procesów biznesowych.
 • Profesje/obszary, które nie są niezwiązane z technologią,  takie jak data science (64%), produkt (62%), analitycy biznesowi (61%), obsługa klienta (58%), finanse (57%), marketing (56%), inżynieria (56%) i HR (52%) najczęściej zgłaszają potrzebę automatyzacji w swoich działach.
 • Integracje wielokrotnego użytku oferują możliwości oszczędzania kosztów: Średnio 47% wewnętrznych aktywów i komponentów oprogramowania organizacji jest dostępnych dla programistów do ponownego wykorzystania. Stanowi to okazję do zwiększenia efektywności integracji.

Poprzez korzystanie z narzędzi automatyzacji, przedsiębiorstwa zaoszczędziły do 109 miliardów godzin każdego miesiąca, a zatrudnieni mogli skupić się na ważniejszych aspektach swojej pracy. Przyjmując jednolite podejście do integracji, zarządzania interfejsami API i automatyzacji, firmy są w stanie napędzać wydajność, sprawność i ciągłe innowacje.

Wraz z postępującą transformacją cyfrową rosną koszty niepowodzeń

Pomimo wzrostu liczby projektów IT (41% wzrost rok do roku), większość (69%) organizacji wyprzedza harmonogramy realizacji transformacji cyfrowej. Wynika to między innymi z poprawy infrastruktury. Jednak wzrosły także koszty niepowodzeń w realizacji projektów, co zwiększa ryzyko dla wyników finansowych przedsiębiorstw.

 • 48% zespołów twierdzi, że ukończyło wszystkie projekty IT, o które je poproszono w ubiegłym roku, w porównaniu z 44% w 2022 roku. Ponadto, opóźnienia w realizacji projektów spadły z 52% do 30% rok do roku. Potencjalnie wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa nadal zwiększają inwestycje w zespoły IT, których średnia wartość wynosi 11,7 mln USD. 
 • Inwestycje w infrastrukturę ułatwiają zmianę systemów: Zaledwie 54% organizacji uważa, że wprowadzanie zmian w danym systemie lub aplikacjach jest trudne ze względu na infrastrukturę IT, co stanowi spadek z 74% rok temu.
 • Rosną koszty nieudanych transformacji cyfrowych: Średni koszt nieudanej realizacji inicjatyw w zakresie transformacji cyfrowej wynosi obecnie 9,5 mln USD rocznie, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do zeszłorocznych szacunków na poziomie 6,8 mln USD.
SOURCES:Salesforce
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *