Pandemia wymusza kolejne zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemców

Zobacz

- Reklama -

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło przygotować pakiet kolejnych zmian dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców. Zmiany można podzielić na te związane bezpośrednio z sytuacją epidemiologiczną jak i te, które mają kształtować nowy model postępowania administracyjnego. Jak wskazano w uzasadnieniu: „ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce”. Według prawników z JP Business Law Firm, niektóre z planowanych zmian mogą znacznie przyspieszyć i ułatwić proces zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

„Niestety, nie został jeszcze przedstawiony szczegółowy projekt, a jedynie hasłowo wskazano obszary, które potencjalnie mogą zostać zmienione. Na przykład, rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu wynagrodzenia nie niższego niż określone w nowym rozporządzeniu wydanym przez właściwego ministra. Z ostateczną oceną warto poczekać na publikację projektu i finalnie przyjętą ustawę. Ostatecznie też wiele będzie zależało od praktyki urzędów. Natomiast przynajmniej część zapisów sugeruje chęć znacznego uproszczenia procesu zatrudniania cudzoziemców. To o tyle ważne, że pandemia potencjalnie stworzyła nowe bariery, ingerujące w ciągłość życia gospodarczego i utrudniające niektóre z podstawowych procesów biznesowych takich jak chociażby rekrutacja pracowników zagranicznych. Uproszczenie tego procesu to na pewno rozwiązanie dobrze korespondujące z oczekiwaniami rynkowymi”mówi Valeria Jeleńska, Prezes  JP Business Law Firm w Warszawie.

Prawdziwą rewolucję zapowiada wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Ustawodawca zapowiada również wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Ponadto założenia do projektu przewidują wprowadzenie terminów szczególnych na rozpatrzenie sprawy o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy. Ma to być 60 dni na rozpatrzenie sprawy w celu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Projekt zakłada też kolejne doraźne zmiany związane bezpośrednio ze stanem epidemii. Przewiduje on zniesienie konieczności osobistego stawiennictwa cudzoziemców w sprawie o udzielenie im zezwoleń. Jest to bardzo istotne w kontekście ograniczonej obsługi bezpośredniej w urzędach.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -