Pierwszy kwartał udany dla ABC Daty

ABC Data wypracowała w marcu 2018 roku 357 mln PLN szacunkowych, skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. To oznacza wzrost o ponad 5 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. W całym I kwartale 2018 roku Grupa uzyskała ponad 42 mln PLN (4 proc.), przychodów ze sprzedaży więcej r/r.

W trzech kolejnych miesiącach I kwartału 2018 roku ABC Data odnotowała wzrost na poziomie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Grupa wypracowała w pierwszych trzech miesiącach br. 1 037 mln PLN wobec 995 mln PLN w I kwartale 2017 roku. Największy wzrost r/r ABC Data odnotowała w Rumunii (+25%), na Słowacji (+17%) oraz w krajach bałtyckich: na Litwie, Łotwie i w Estonii (+16%). W podziale na poszczególne kategorie, w minionym kwartale największe wzrosty odnotowano w następujących grupach produktowych: komponenty, notebooki, mobility, smartfony, a także software i hardware sieciowy.

ABC Data od początku działalności aktywnie reaguje na zmieniające się otoczenie rynkowe oraz potrzeby klientów. W efekcie, mimo konkurencyjnego otoczenia biznesowego, zarówno w marcu, jak i całym I kwartale br., po raz kolejny wypracowała bardzo dobrze wyniki sprzedaży. Nieustannie zwiększamy tempo i dynamikę rozwoju, podpisujemy nowe kontrakty, rozwijamy dotychczasową współpracę z kluczowymi partnerami oraz systematycznie ulepszamy nasze narzędzia e-commerce – komentuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A.

Firma podaje, że wychodzi poza tradycyjną dystrybucję i koncentruje się na kluczowych obszarach biznesowych, takich jak e-commerce, dystrybucja z wartością dodaną (VAD), mobile oraz cloud. Spółka zwiększa również ofertę produktów Xiaomi.

ABC Data zwiększa gwarancję korporacyjną iSource

ABC Data poinformowała, że zwiększyła udzieloną gwarancję korporacyjną za zobowiązania handlowe spółki zależnej iSource S.A. w stosunku do Apple Distribution International.

Łączna kwota udzielonej gwarancji korporacyjnej wynosi obecnie 45.000.000 USD, co stanowi 153.306.000 PLN w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia dzisiejszego, tj. 3,4068 PLN. – poinformowano w komunikacie. 

Poinformowano również, że wysokość gwarancji ma charakter bezterminowy.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.