Ad image

Play drugim największym płatnikiem podatku CIT wśród indywidualnych firm w Polsce

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

P4, operator sieci Play, wpłacił do budżetu państwa ponad 1,4 mld złotych z tytułu podatku CIT za 2021 rok. Według zestawienia dużych podatników podatku CIT przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, jest to druga co do wielkości wpłata wśród wszystkich firm indywidualnych w Polsce.

“Grupa Play, lider polskiego rynku telekomunikacyjnego konsekwentnie rozwija usługi mobilne i internet światłowodowy, wspierając rozwój gospodarczy Polski. Pozycja drugiego największego płatnika podatku CIT w Polsce wśród firm indywidualnych obok wieloletnich dynamicznych inwestycji jest potwierdzeniem zaangażowania iliad i Play w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i w zwiększanie dostępności usług cyfrowych niezbędnych w codziennym życiu obywateli, ich bezpieczeństwa oraz konkurencyjności polskiej gospodarki”powiedział Jean Marc Harion, Prezes Zarządu Grupy Play.

Warto zauważyć, że największymi płatnikami podatku CIT za rok 2021 są głównie firmy z sektora energetycznego (Orlen i PGNiG), drugie miejsce spółki P4 wskazuje, jak istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa państwa jest sektor telekomunikacyjny. W październiku ubiegłego roku operator sieci Play otrzymał wyróżnienie dla największych indywidualnych podatników CIT, przyznawane przez Ministerstwo Finansów. W latach 2016-20 spółka wpłaciła do budżetu państwa prawie 1 mld zł z tytułu tego podatku, wyróżniając się na tle pozostałych operatorów.

Ministerstwo Finansów co roku prezentuje listę dużych podatników podatku CIT. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi.