Play otwiera rok świetnymi wynikami finansowymi

Grupa Play pochwaliła się znaczącym wzrostem wyników finansowych i rozbudową bazy klientów w pierwszym kwartale 2024 roku.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit

Grupa Play przedstawiła swoje wyniki finansowe i biznesowe za pierwszy kwartał 2024 roku, które wskazują na istotny wzrost w kluczowych obszarach działalności.

W pierwszych trzech miesiącach roku, całkowite przychody Grupy Play osiągnęły poziom 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody z usług mobilnych zwiększyły się o 7,4% do 1,2 mld zł, a z usług stacjonarnych dla domu o 6% do 505 mln zł.

Zarząd spółki podkreśla wzrost bazy klientów, co w przypadku usług mobilnych przełożyło się na wzrost liczby użytkowników do 13,2 mln, a usług dla domu do 2,1 mln. To odpowiednio wzrosty o 2,7% i 5,1% w stosunku rocznym. Średni przychód na użytkownika (ARPU) usług mobilnych wzrósł o 4,6%, osiągając 30 zł.

Szczegółowe wyniki finansowe podane przez Grupę Play dostępne są tutaj.

Wyniki operacyjne i inwestycje

Firma kontynuowała inwestycje w rozbudowę infrastruktury, dodając 136 nowych stacji bazowych i rozszerzając zasięg sieci 5G, który obecnie obejmuje 60% populacji Polski. Play utrzymał również pozycję lidera na rynku przenoszenia numerów (MNP), z dodatnim bilansem przenoszonych numerów na poziomie 19 523.

Rozwój infrastruktury i inicjatywy ekologiczne

Grupa Play inwestuje także w zrównoważony rozwój, co uwidacznia ogłoszenie umowy na dostawę energii słonecznej, a także uruchomienie akademii kodowania 42 Warsaw, której jest fundatorem. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowych kompetencji wśród Polaków.

Jean Marc Harion, CEO Grupy Play, wyraził zadowolenie z wyników: „Wzrost, jaki osiągnęliśmy w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku, potwierdza, że umacniamy pozycję lidera rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Ta pozycja motywuje nas do oferowania innowacyjnych i korzystnych cenowo usług dostępnych dla wszystkich, zgodnie z naszą misją zapewnienia klientom wolności wyboru. Wzmacnia to także naszą gotowość do dalszych inwestycji w infrastrukturę mobilną i stacjonarną”.

W obliczu rosnących wyników i ambitnych planów rozwoju, Grupa Play wyraźnie określa swoje miejsce na rynku jako lider w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych i cyfrowych w Polsce. Firma zdaje się być dobrze przygotowana do dalszego rozwoju i innowacji.

1 Comment
  • W Rzeszowie bez szału…tylko 30mhz zamiast 100mhz pasma 5G band C…Działa jak szybkie LTE…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *