Ad image

Michał Kanownik, Związek Cyfrowa Polska: Europa jest odbiorcą innowacji. Trudno będzie z tego poziomu wejść na pozycję dostawcy

Bartosz Martyka
Bartosz Martyka - Redaktor naczelny Brandsit

W najnowszym odcinku podcastu Brandsit, Bartosz rozmawiał z Michałem Kanownikiem ze Związku Cyfrowa Polska, skupiając się na przyszłości innowacji i cyberbezpieczeństwa w sektorze IT w Polsce. Michał podzielił się swoimi przemyśleniami na temat możliwości i wyzwań, jakie stoją przed Polską w kontekście rozwoju technologii cyfrowych.

Podczas rozmowy, Kanownik podkreślił trzy kluczowe elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu w innowacjach: finansowanie, ludzie i kompetencje cyfrowe oraz regulacje. Mówił o dostępności finansowania z różnych źródeł, zarówno unijnych, jak i krajowych, które mogą wspierać innowacyjne pomysły. Zwrócił także uwagę na globalne możliwości zdalnej pracy, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich kompetencji na całym świecie.

Kanownik wyraził jednak swoje zaniepokojenie w kwestii regulacji, które, jego zdaniem, mogą hamować rozwój innowacji, zwłaszcza na szczeblu unijnym. Wyraził też obawę, że nadmierne regulacje mogą zablokować rozwój cyfrowych projektów i technologii, takich jak AI, oraz wywierać presję na europejskie firmy, zmuszając je do konkurowania z globalnymi gigantami technologicznymi.

Omawiając kwestie cyberbezpieczeństwa, Michał Kanownik podkreślił konieczność dywersyfikacji dostawców oraz unikania zależności od dostawców wysokiego ryzyka, zwłaszcza w kluczowych sektorach, takich jak energetyka czy edukacja. Zaznaczył również, jak ważne jest, aby Europa i Polska miały wyraźną strategię i regulacje w zakresie cyberbezpieczeństwa, które będą chronić przed potencjalnymi zagrożeniami i wyciekami danych.

W odcinku podkreślono również znaczenie wspierania rozwiązań zachodnich i partnerów z krajów NATO w kontekście globalnych konfliktów i rywalizacji technologicznej. Kanownik podkreśla, że decyzje w zakresie cyberbezpieczeństwa powinny być oparte na zaufaniu i współpracy strategicznej, mając na uwadze globalne wyzwania i potencjalne ryzyka.

Rozmowa ukazuje perspektywy na przyszłość innowacji i cyberbezpieczeństwa w Polsce, rysując obraz potencjalnych ścieżek rozwoju oraz przeszkód na drodze do cyfrowej przyszłości.