Polska firma pracuje nad 6G

Newsroom BrandsIT
Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit 3 min
3 min

Trwają pierwsze komercyjne wdrożenia sieci 5G od IS-Wireless. Tymczasem zespół R&D polskiej firmy uczestniczy w wiodących europejskich programach badawczych nad technologią 6G. Eksperci z Polski współtworzą nowy standard łączności mobilnej.

Od niedawna w Krakowie działa pierwsza w Polsce prywatna sieć 5G w modelu otwartym, do której IS-Wireless dostarczył część radiową. Rozwiązania firmy wdrażane są również w Wielkiej Brytanii i w Azji.

– Nie poprzestajemy na tym i dlatego jednocześnie pracujemy nad kolejną generacją łączności mobilnej, czyli 6G – mówi Sławomir Pietrzyk, prezes i założyciel IS-Wireless.

Jego zdaniem, zaangażowanie w rozwój nowego standardu na wczesnym etapie to okazja, by mieć realny wpływ na kształt sieci mobilnych przyszłości.

– Rozwiązania 5G, które oferujemy dziś klientom na całym świecie są efektem wielu lat działalności badawczo-rozwojowej naszego zespołu. Angażując się w badania nad 6G w ramach międzynarodowych projektów idziemy podobną ścieżką. Współtworzymy nowy standard i mamy realny wpływ na to, jak będzie działać nowa technologia, aby móc później dostarczać rozwiązania w powstającej technologii. 

Na czele światowej stawki

Zespół R&D z IS-Wireless pracuje obecnie nad fundamentami technologii 6G m.in. w ramach europejskich programów badawczych. Jak wyjaśnia Adam Flizikowski, Head of R&D, firma bierze udział w dwóch z trzech projektów w ramach ścieżki “SNS JU – Stream C” finansowanych przez Komisję Europejską: 6G-Bricks oraz 6G-Sandbox. W ich ramach IS-Wireless pracuje nad stworzeniem środowiska i narzędzi do testowania i dalszego rozwoju 6G, aby zdefiniować tę technologię i jej działanie. W obu programach wykorzystywane są wcześniejsze osiągnięcia firmy z zakresu rozwoju 5G.

– Prowadzimy badania nad 6G, bo chcemy być w gronie liderów łączności mobilnej. Gdy nowa technologia osiągnie odpowiedni poziom dojrzałości, zaproponujemy naszym klientom nowe produkty. Musimy też pamiętać, że świat jest na razie na etapie definiowania wymagań dla 6G. Docelowe standardy dla tej technologii będą gotowe ok. 2029 r. ale pierwsze wersje specyfikacji pojawią się już w latach 2025-26  – zaznacza Adam Flizikowski.

Sławomir Pietrzyk podkreśla, że udział w wiodących inicjatywach badawczych możliwy jest dzięki wykwalifikowanemu zespołowi badawczo-rozwojowemu.

– Nad sieciami mobilnymi jutra w IS-Wireless pracuje różnorodny, wielokulturowy zespół i inżynierów, którzy doświadczenie i wiedzę gromadzili w jednostkach badawczych na całym świecie. To dzięki nim jesteśmy w światowej czołówce badań nad 6G – dodaje.

O postępach prac nad 6G i wizją działania nowej generacji sieci pracownicy IS-Wireless opowiedzieli m.in. w czasie trwającej w dniach 6-9 czerwca konferencji 2023 EuCNC (European Conference on Networks and Communications) & 6G Summit w Szwecji.

SOURCES:IS-Wireless
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz